Advertisements

অনুগ্রহ করে "Эсимде (Esimde)" অনুবাদ করতে সাহায্য করুন

Kyrgyz/ট্রান্সলিটারেশন/ট্রান্সলিটারেশন 2
A A

Эсимде (Esimde)

Жайдын толук кезинде,
Адырлуу тоонун бетинде
Сан гүлдөн тандап бирди үзгөн,
Жайдары селки эсимде.
 
Өзүмдү сага берем деп,
Өмүрдүн гүлүн терем деп.
Сүйлөшкөн күндөр эсимде,
Турмуштун сыры тереңдеп.
 
Агарып тоодо таң аткан,
Суюлуп жылдыз бараткан,
Калды го бекен эсиңде,
Кыйышпай күлө карашкан.
 
Антыңды ойлоп таңдагы,
Көңүлүм сенден калбады.
Азыркы шайыр жаштардын,
Өзүңдөй болсун алганы.
 
মন্তব্যসমূহ