Summertime Sadness (টোঙ্গান অনুবাদ)

Advertisements
টোঙ্গান অনুবাদ
A A

Loto Mamahi Taimi Ta'u Mafana

'Uma au fefeka kimu'a 'o ho'o 'alu
Loto mamahi taimi ta'u mafana
Neu fiema'u ke ke 'ilo
Ka ko koe, mamana, 'oku si toto'atu!
 
'Oku tui au 'i poo ni 'eku ta'ovala lanu kulokula
Ta'olunga 'i he po'uli -- 'i he mamaloa mahina tetea
Fakama'u 'eku 'ulu fakalahi 'i he anga tu'i fefine talavou
Kuo vete 'eku su'ete, pea 'oku ou ongo'i mo'ui!
 
'Oiaue, 'oku ou ongo'i ia 'i he 'ataa
Fakapaku 'a e 'uaia telefoni 'i 'olunga 'o hange ha tauhele
'Ofeina, 'oku ou vela,1'oku ou ongo'i ia 'i he potu katoa
Hala 'ata ke toe manavahe ha me'a kiate au (taha, ua, tolu, fa)
 
'Uma au fefeka kimu'a 'o ho'o 'alu
Loto mamahi taimi ta'u mafana
Neu fiema'u ke ke 'ilo
Ka ko koe, mamana, 'oku si toto'atu!
 
'Oku ou ma'u 'a e taimi ta'u mafana, loto mamahi taimi ta'u mafana
Ta-ta-taimi ta'u mafana, loto mamahi taimi ta'u mafana
Ma'u au 'a e taimi ta'u mafana, loto mamahi taimi ta'u mafana
'Oi, 'oi-'o, 'o-'o-'oi
 
'Oku ou ongo'i faka'uhila 'i poo ni
'Alu holo 'i he mataatahi2--lelelele pe 993
Ma'u si'eku mamana 'i he 'eku fahaa'i fakahevani
'Oku ou 'ilo 'e kapau teu 'alu, teu mate au monu'ia 'i poo ni.
 
'Oiaue, 'oku ou ongo'i ia 'i he 'ataa
Fakapaku 'a e 'uaia telefoni 'i 'olunga 'o hange ha tauhele
'Ofeina, 'oku ou vela, 'oku ou ongo'i ia 'i he potu katoa
Hala 'ata ke toe manavahe ha me'a kiate au (taha, ua, tolu, fa)
 
'Uma au fefeka kimu'a 'o ho'o 'alu
Loto mamahi taimi ta'u mafana
Neu fiema'u ke ke 'ilo
Ka ko koe, mamana, 'oku si toto'atu!
 
'Oku ou ma'u 'a e taimi ta'u mafana, loto mamahi taimi ta'u mafana
Ta-ta-taimi ta'u mafana, loto mamahi taimi ta'u mafana
Ma'u au 'a e taimi ta'u mafana, loto mamahi taimi ta'u mafana
'Oi, 'oi-'o, 'o-'o-'oi
 
'E mahalo teu holi 'iate koe ta'engata
Hange 'oku fakahavala 'a e ngaahi fetu'u ki he la'a 'i he mafoa 'a e 'ataa
'Oku lelei lahi 'a e hohoko 'i he 'oua hoko
Ne'ongo 'e kapau 'oku 'alu koe, teu faka'uli au, faka'uli (faka'uli)
 
'Oku ou ma'u 'a e taimi ta'u mafana, loto mamahi taimi ta'u mafana
Ta-ta-taimi ta'u mafana, loto mamahi taimi ta'u mafana
Ma'u au 'a e taimi ta'u mafana, loto mamahi taimi ta'u mafana
'Oi, 'oi-'o, 'o-'o-'oi
 
'Uma au fefeka kimu'a 'o ho'o 'alu
Loto mamahi taimi ta'u mafana
Neu fiema'u ke ke 'ilo
Ka ko koe, mamana, 'oku si toto'atu!
 
'Oku ou ma'u 'a e taimi ta'u mafana, loto mamahi taimi ta'u mafana
Ta-ta-taimi ta'u mafana, loto mamahi taimi ta'u mafana
Ma'u au 'a e taimi ta'u mafana, loto mamahi taimi ta'u mafana
'Oi, 'oi-'o, 'o-'o-'oi
 
  • 1. mo'ui 'aupito
  • 2. 'i he tapa 'o e fonua
  • 3. fakavave houa ki he maile
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
SilentRebel83SilentRebel83 দ্বারা রবি, 26/05/2013 - 22:35 তারিখ সাবমিটার করা হয়
ইংরেজীইংরেজী

Summertime Sadness

"Summertime Sadness" এর আরও অনুবাদ
টোঙ্গান SilentRebel83
অনুগ্রহ করে "Summertime Sadness" অনুবাদ করতে সাহায্য করুন
Collections with "Summertime Sadness"
See also
মন্তব্যসমূহ