Tan cañi (ফারসি অনুবাদ)

Advertisements
ফারসি অনুবাদফারসি
A A

چقدر کولی وار

باشد که باد بوزد
باشد که هیچ هوایی باقی نماند
باشد که تنها این روح، که در درون تو حس می کنم بماند
 
چقدر کولی وار
 
باشد که طلوع زمزمه کند
باشد که شب مرا بیرون آورد
باشد که که این نسیم تر بوی تو را با خود به تخت آورد
 
چقدر کولی وار
 
باشد که ساعت ها دروغ گویند
باشد که روزها مرا با خود ببرند
تکه های کوچک این پارچه ی کشیده تن تو را نقش می کنند
 
چقدر کولی وار
 
باشد که شاخه ها سکوت کنند
باشد که موج ها فرود نیایند
باشد که این صدا، که دوباره به گوشم می رسد از لبان تو برخاسته باشد
 
چقدر کولی وار
 
باشد که هیچ نخواهم
باشد که همه چیز داشته باشم
این عودهای سوزان صورت تو را به یاد می آورند
 
چقدر کولی وار
 
چرا اینجا را ترک کردی؟
دلتنگ عشق کولی وار توام
اگر باز نگردی، یارای ادامه دادنم نیست
مردان فراوانی در انتظار وصالم اند
 
A candle in the mountainA candle in the mountain দ্বারা বৃহস্পতি, 22/03/2018 - 04:01 তারিখ সাবমিটার করা হয়
স্পেনীয়স্পেনীয়

Tan cañi

"Tan cañi" এর আরও অনুবাদ
ফারসি A candle in the mountain
অনুগ্রহ করে "Tan cañi" অনুবাদ করতে সাহায্য করুন
মন্তব্যসমূহ