Trivia 起 : Just Dance (ট্রান্সলিটারেশন)

Advertisements
ট্রান্সলিটারেশন
A A

просто танец.

সংস্করণ: #1#2#3
(лалалала~а, лалалала, еее, ее, е)
нэге кы сунганыль мунынтамён
хванаге нэричжэн саншайн
кы ныккимыль мунынтамён
чжаёнсырэ нэ нунэ ван шот
кы пунвиги сок ымагыль тыльго
какчжае стрэтч-ин
кинчжаныль пуллё
чжигым нэ маымыль сумгинтамён
кхувэхэссо новае сансэт
хэй дэнс виф ми, дэнс виф ми
оттон панс до чжоа дэнс виф ми
одисо вако вэ чумыль чуго
чжаёнсыроун тэва сэй сомфин
исанхе ному чжаль магие (о~)
модынчжи чжаль твэль го гатэ (о~)
ат ёр май фрэнд ёр май фрэнд, джаст..
хамкке ханын ныккми чжоуа нова~ааа
хамкке ханын чумдри чжоуа нова~ааа
ай джаст ванна ванна ванна,
ай рили ванна ванна ванна,
джаст дэнс.. (эй, ымаге рхуфм-дэро, кычжо моми гварынындэро (у~уу)
урин тальпит арэ шэдоу
фалл ин, фалл ин..)
хамкке ханын ныккми чжоуа нова~ааа
хамкке ханын чумдри чжоуа нова~ааа
ай джаст ванна ванна ванна,
ай рили ванна ванна ванна,
джаст д~ээнс..
(хээ) о~оо чжинык гатын нэ сальм сок
о~оо хан сони норан ккот
о~оо кквак макин ёнсыпщильдо
о~оо хамккерамён нагвоныро (уо-уо-уо-уо)
эй, тапто оптон ккумдо доизэ
эй, конгамдэ хёнсони мэиль двэ
эй, урие рхуфм-э макие (а-а-а)
чуми иссогие кы унмёнчжогин бак
лэтс гэт ит он поп
вэйв-ро мульгёльчинын гам
щимчжане ттвимбак
хана двэнын дончжак
норо араганын чжигым нэ мам
гёсок ио накако щипын голь (оа)
чумыль чжоахэтыщи ноль (уо)
со ёр май лов еа май лов
вэтс ват ай лайк
хамкке ханын ныккми чжоуа нова~ааа (ее~е)
хамкке ханын чумдри чжоуа нова~ааа (ее~е)
ай джаст ванна ванна ванна
ай рили ванна ванна ванна
джаст дэнс..
ымаге рхуфм-дэро
кычжо моми ганындэро (хуу~)
урин тальпит арэ шэдоу
фалл ин, фалл ин..
хамкке ханын ныккми чжоуа нова~ааа
хамкке ханын чумдри чжоуа нова~ааа
ай джаст ванна ванна ванна
ай рили ванна ванна ванна
джаст дэ~ээнс..
ныккёссо бэйбэ
сунган нова на бэйбэ
кы модын хаби конщиккачи
мачочжин голь бэйбэ
магёнамдо бэйбэ
кын химдымдо бэйбэ
но ханаро та вирога
твэнданын голь бэйбэ
ныккёссо бэйбэ
сунган нова на бэйбэ
кы модын хаби конщиккачи
мачочжин голь бэйбэ
кочин сумдо бэйбэ
хыллин ттамдо бэйбэ
но ханаро та уймига
твэнданын голь бэйбэ
хамкке ханын ныккми чжоуа нова~ааа (ваааа~а)
хамкке ханын чумдри чжоуа нова~ааа (йа~я)
ай джаст ванна ванна ванна
ай рили ванна ванна ванна (а~а)
джаст д~ээнс..;
 
veichanveichan দ্বারা রবি, 26/08/2018 - 08:47 তারিখ সাবমিটার করা হয়

Trivia 起 : Just Dance

BTS (Bangtan Boys): সেরা 3
See also
মন্তব্যসমূহ