Turkish National Anthem - İstiklal Marşı (আজারবাইজানীয় অনুবাদ)

তুর্কি

Turkish National Anthem - İstiklal Marşı

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
 
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.
 
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
 
Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar?
 
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.
 
Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı,
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.
 
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
 
Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,
Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.
 
O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım,
Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım,
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.
 
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.
 
amateuramateur সর্বশেষ সম্পাদনা করেছেন রবি, 14/05/2017 - 22:01
সাবমিটার এর মন্তব্য:

Mehmet Akif Ersoy; 1921.

İstiqlal Marşı

সংস্করণ: #1#2
Qorxma, sönməz bu şəfəqlərdə üzən al bayraq;
Sönmədən yurdumun üstündə yanan ən son ocaq.
O mənim millətimin ulduzudur, parlayacaq;
O mənimdir, o mənim millətimindir ancaq.
 
Çatma qurbanın olum, çöhrəni ey nazlı hilal!
Qəhrəman xalqıma bir gül! Nə bu şiddət, bu cəlal?
Sənə olmaz tökülən qanlarımız sonra halal...
Haqqıdır, haqqa tapan, millətimin istiqlal!
 
Mən əzəldən bəridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hansı çılğın mənə zəncir vuracaqmış, şaşarım!
Kükrəmiş sel kimiyəm, bəndimi çeynər, aşarım.
Yırtaram dağları, ənginlərə sığmam, daşarım.
 
Qərbin afaqın sarmışsa polad zirehli divar,
Mənim iman dolu köksüm kimi sərhəddim var.
Ulasın, qorxma! Necə belə bir imanı boğar,
Mədəniyyət dediyin tək dişi qalmış əjdaha?
 
Dostum! Yurduma alçaqları uğratma saqın.
Sipər et sinəni, dursun bu həyasızca axın.
Doğacaqdır sənə vəd etdiyi günlər Haqqın...
Kim bilir, bəlkə sabah, bəlkə sabahdan da yaxın.
 
Bastığın yerlərə "torpaq" deyərək keçmə, tanı:
Düşün altında minlərcə kəfənsiz yatanı.
Sən şəhid oğlusan, incitmə, yazıqdır atanı:
Vermə, dünyaları alsan da, bu cənnət vətəni.
 
Kim bu cənnət vətənin uğrunda olmaz ki fəda?
Şühəda fışqıracaq torpağı sıxsan, şühəda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın bu xuda,
Etməsin tək vətənimdən məni dünyada cüda*.
 
Ruhumun səndən, ilahi, budur ancaq diləyi:
Dəyməsin məbədimin köksünə naməhrəm əli.
Bu azanlar ki, şəhadətləri dinin təməli,
Əbədi yurdumun üstündə mənim inləməli.
 
O zaman vəcd ilə min səcdə edər varsa daşım,
Hər cerihəmdan, ilahi, quruyub qanlı yaşım,
Fışqırır ruhi mücərrəd kimi yerdən nəşim;
O zaman yüksələrək ərşə dəyər bəlkə başım.
 
Dalğalan sən də şəfəqlər kimi ey şanlı hilal!
Olsun artıq tökülən qanlarımın hamsı halal.
Əbədiyyən sənə yox, xalqıma yox bil ki, zaval:
Haqqıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyyət;
Haqqıdır, Haqqa tapan, millətimin istiqlal!
 
ucanhamsiucanhamsi দ্বারা রবি, 02/06/2013 - 16:10 তারিখ সাবমিটার করা হয়
মন্তব্যসমূহ
Tuna ÖztürkTuna Öztürk    শনি, 22/12/2018 - 18:19

Öncelikle çeviri başarılı elinize sağlık fakat gözüme ilk çarpan hata "canavar" kelimesinin çevirisi. Burada çevirisi de aynı şekilde "canavar" olmalıdır çünkü istiklal marşında kastedilen bozkurt yani sizde de olduğu gibi canavar hayvanıdır. Osmanlı Türkçesinde aynı şekilde biz de bozkurta "canavar" deriz. Düzeltilmesi rica olunur iyi çalışmalar dilerim.