We Are the World (টোঙ্গান অনুবাদ)

টোঙ্গান অনুবাদটোঙ্গান
A A

Ko Kimautolu ko Maamani

'E ha'u ha taimi 'i he ui 'o ha fatongia
'A ia 'oku pau ke fakataha'i 'a Maamani
'Oku 'i ai kakai 'oku tulimate
Pea 'oku taimi ke no atu tokoni ki he mo'ui
Ko ia ko e 'ofa lahi 'aupito fakamanavahe.
 
'Ikai ke mau fievaleloi 'aho mo e 'aho
He 'oku 'i ai ha taha 'i ha potu, 'a ia te ne liliu'i
Kau 'akimautolu katoa 'i he kaina 'a e 'Otua
Pea ko e mo'oni ia, 'ilo'i
Ko e 'ofa pe ia 'oku mau 'aonga ai.
 
Ko kimautolu ko Maamani, ko kimautolu ko e tamaiiki
Ko kimautolu ia 'oku fakaulo ange 'a e mo'ui
Pea ke mau kamata ke foaki tokoni
'Oku 'i ai ha fili ke mau fai
Mau malu'i 'emau mo'ui taki taha
Mo'oni ia, te mau 'ai fakataha ha 'aho lelei lahi
Ko koe pea mo au pe.
 
Pea foaki 'akinautolu ho'o tauhi'ofa ke nau 'ilo'i 'oku tokanga ha taha 'akinautolu
Pea 'e maalohi ange mo tau'ataaina 'enau mo'ui
Hange na'e folofola'i 'akimautolu 'a Kalaisi 'o ne liliu'i 'a e fuifui maka ki he ma
Ko ia ai 'oku pau ke mau tokoni atu 'akinautolu.
 
Ko kimautolu ko Maamani, ko kimautolu ko e tamaiiki
Ko kimautolu ia 'oku fakaulo ange 'a e mo'ui
Pea ke mau kamata ke foaki tokoni
'Oku 'i ai ha fili ke mau fai
Mau malu'i 'emau mo'ui taki taha
Mo'oni ia, te mau 'ai fakataha ha 'aho lelei lahi
Ko koe pea mo au pe.
 
Kapau 'oku ke ongo'i ma'ulalo mo e ta'e'amanaki kakato
Ka ke lava 'o tui pe 'oku 'ikai ha me'a ke mau fo'i ai
Pea, pea, pea ke mau 'ilo'i 'oku ha'u 'a e liliu
'I homau tu'u fakataha pe.
 
Ko kimautolu ko Maamani, ko kimautolu ko e tamaiiki
Ko kimautolu ia 'oku fakaulo ange 'a e mo'ui
Pea ke mau kamata ke foaki tokoni
'Oku 'i ai ha fili ke mau fai
Mau malu'i 'emau mo'ui taki taha
Mo'oni ia, te mau 'ai fakataha ha 'aho lelei lahi
Ko koe pea mo au pe.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
SilentRebel83SilentRebel83 দ্বারা বৃহস্পতি, 28/05/2015 - 14:30 তারিখ সাবমিটার করা হয়
ইংরেজীইংরেজী

We Are the World

মন্তব্যসমূহ