Yeres Chteqes (Յերես Ճտեկես) (ট্রান্সলিটারেশন)

Advertisements
আর্মেনিয়

Yeres Chteqes (Յերես Ճտեկես)

Ապրեցի քեզ հետ իմ կյանքի կեսը լուռ դիմանալով
Ապրեցի քեզ հետ իմ կյանքի կեսը լավ իմանալով,
Որ կա մեկը, ում քո մտքից չես հանել դեռ,
Ու երբ նրա մասին խոսել եմ,
Արցունքները քո հոսել են...
 
Ապրեցիր ինձ հետ դու կյանքիդ կեսը լուռ դիմանալով,
Ապրեցիր ինձ հետ դու կյանքիդ կեսը լավ իմանալով,
Որ մի օր դու նրա մոտ ետ կգնաս ու հենց դրա մասին լսել եմ
Արցունքները իմ հոսել են...
 
Դու նրա մոտ կգնաս ու քեզ էլ ետ չեմ բերելու,
Բայց դուռը իմ բաց պահելու եմ ու լուռ համբերելու,
Ու թե մի օր էլի ետ գաս կներեմ թե՛ նրան, թե՛ քեզ,
Միայն թե ինձնից երես չթեքես...
 
Ես ամեն բան արեցի, որ դու էլ նրան իմ մեջ չփնտրես,
Բայց այսօր ես հանձնվեցի ինձ լռել էլ դու չխնդրես
Ասա ճիշտը սիրել ես միշտ էլ նրան ու սա է ողջ ճշմարտությունը
Ընդունում եմ իմ պարտությունը
 
Դու նրա մոտ կգնաս ու քեզ էլ ետ չեմ բերելու,
Բայց դուռը իմ բաց պահելու եմ ու լուռ համբերելու,
Ու թե մի օր էլի ետ գաս կներեմ թե՛ նրան, թե՛քեզ,
Միայն թե ինձնից երես չթեքես...
 
Գիտեմ,գիտեմ գիտեմ, որ չկամ քեզ համար էլ ու
Դու իմ սերն ես արհամարհելու
Բայց մինչև մեռնելս հույսս չի մարելու ու
Միշտ իմն եմ քեզ համարելու Ա՜խ...
 
Tony Montana দ্বারা রবি, 21/02/2016 - 11:23 তারিখ সাবমিটার করা হয়
Enjovher সর্বশেষ সম্পাদনা করেছেন বৃহস্পতি, 26/04/2018 - 07:06
Align paragraphs
ট্রান্সলিটারেশন

Yeres Chteqes

Aprets’i k’ez het im kyank’i kesy lurr dimanalov
Aprets’i k’ez het im kyank’i kesy lav imanalov,
Vor ka meky, um k’vo mtk’its’ ch’es hanel derr,
Vow yerb nra masin khosel yem,
Arts’unk’nery k’vo hosel yen...
 
Aprets’ir indz het du kyank’id kesy lurr dimanalov,
Aprets’ir indz het du kyank’id kesy lav imanalov,
Vor mi or du nra mot yet kgnas u hents’ dra masin lsel yem
Arts’unk’nery im hosel yen...
 
Du nra mot kgnas u k’ez el yet ch’em berelu,
Bayts’ durry im bats’ pahelu yem u lurr hamberelu,
Vow t’e mi or eli yet gas knerem t’e՛ nran, t’e՛ k’ez,
Miayn t’e indznits’ yeres ch’t’ek’es...
 
Yes amen ban arets’i, vor du el nran im mej ch’p’ntres,
Bayts’ aysor yes handznvets’i indz lrrel el du ch’khndres
Asa chishty sirel yes misht el nran u sa e voghj chshmartut’yuny
Yndunum yem im partut’yuny
 
Du nra mot kgnas u k’ez el yet ch’em berelu,
Bayts’ durry im bats’ pahelu yem u lurr hamberelu,
Vow t’e mi or eli yet gas knerem t’e՛ nran, t’e՛k’ez,
Miayn t’e indznits’ yeres ch’t’ek’es...
 
Gitem,gitem gitem, vor ch’kam k’ez hamar el u
Du im sern yes arhamarhelu
Bayts’ minch’ev merrnels huyss ch’i marelu u
Misht imn yem k’ez hamarelu A՜kh...
 
অতিথি দ্বারা বুধ, 25/04/2018 - 09:54 তারিখ সাবমিটার করা হয়
অনুগ্রহ করে "Yeres Chteqes (Յերես..." অনুবাদ করতে সাহায্য করুন
See also
মন্তব্যসমূহ