Ying Yin - 白羊曲 (Bái yáng qū)

Advertisements
চীনা/রোমানীকরণ
A A

白羊曲 (Bái yáng qū)

白羊, 我的小白羊,
你是這麼可愛的模樣,
像個, 像個溫溫存存的大姑娘,
你每天都同我在山上,
慰著我青春的淒涼.
 
白羊, 我的小白羊,
我們已經是國破家亡,
哪來一片乾淨的草場,
我只能多唱一個歌兒,
慰慰你轆轆的飢腸.
 
白羊, 我的小白羊,
暴風雨快要來了,
禍事降臨我們的家鄉,
我們快結成一個鐵的群,
反抗那些無情的豺狼!
無情的豺狼!
 
Joyce SuJoyce Su দ্বারা মঙ্গল, 24/09/2019 - 13:22 তারিখ সাবমিটার করা হয়
সাবমিটার এর মন্তব্য:
ধন্যবাদ!2 বার ধন্যবাদ পেয়েছেন

 

Advertisements
ভিডিও
"白羊曲 (Bái yáng qū)" এর অনুবাদ
Collections with "白羊曲 (Bái yáng qū)"
মন্তব্যসমূহ