Zapotec Folk - Gugu Huiini

Advertisements
Zapotec
A A

Gugu Huiini

De yú gudxa zénda ti huadxí
riéte naládxe' cadi xhadxí
béeda ndáya ra cayuuna ti gugu huiiini
lú ti yaga bidxí.
 
¡Ay gugu huiini, xhianga riáya lii!
Purti má biáanu má nánna piá
Sacá pé nga bíina dxi biáana stúbe'
nin pé tu ñeeda izaaca naa
 
Cadi guuna róu bigani,
pacaa zunítu guenda biaani
Bii icaa ícu gápu xtobi ni zaca zanda
cadi ni guuti lii.
 
¡Ay gugu huiini de ra bizé!
Padxí chu guunda nu neza que
Nisi bídxi mbóco rireza yanni
ne sópe huelu ique té.
 
Ti rigóla guugu dxíba di
cundaachi pa xhi nga gábu naa.
Biia pa nga nga xpádu yooxho lu
ti nagasi gúuyu xhi gúne laa
 
¡Ay gugu huiiini, naa riáya lii!
pa nápu donda lii quíxhu stíu
nga nga ni huayúuya guidxi layú dí
Yanna la, sicarú chebiú.
 
phantasmagoriaphantasmagoria দ্বারা বুধ, 31/08/2016 - 04:12 তারিখ সাবমিটার করা হয়
ধন্যবাদ!

 

Advertisements
ভিডিও
মন্তব্যসমূহ