Zapotec Folk - Ra ñaa huiini

Advertisements
Zapotec
A A

Ra ñaa huiini

Ti huadxí zezá bíiya lii
dxiqué biuu lu ndaani ládxi duá
nácu ti biaani cuzáanu naa
sica ruzaani beeu xha guibá.
 
Pa lii na lu né naa zibiée niá lii ra ñaa
nápa guiiña, bichoxhe, bitiaa
nápa guitu ne zee, nuu bizaa, nu xhandié
guiupa né nu che utoo lo luguiaa.
 
Ra ñaa stínne quí ziaadxa ni góu
zápu xpihui li, bere ne tóu
ze guinié niá bixhózo ne jñóou
xhuncu stínne zúne irá ni nóu.
 
Pa lii na lu né naa zibiée niá lii ra ñaa
nápa guiiña, bichoxhe, bitiaa
nápa guitu ne zee, nuu bizaa, nu xhandié
guiupa né nu che utoo lo luguiaa.
 
Rarí napa lu ti bádu nguiiu
zí xpigá lu, xhiaru lu ne aniu
para gándu chuu nóu che eeda bíiu
gueeda uluí lu jñóu má nápu stíu.
 
Pa lii na lu né naa zibiée niá lii ra ñaa
ra ñaa stínne quí ziaadxa ni góu
nápa guitu ne zee, nuu bizaa, nu xhandié
guiupa né nu usigáde lu jñóou.
 
phantasmagoriaphantasmagoria দ্বারা বুধ, 03/01/2018 - 18:29 তারিখ সাবমিটার করা হয়
সাবমিটার এর মন্তব্য:

Letra: Juan Stubi

ধন্যবাদ!

 

Advertisements
ভিডিও
"Ra ñaa huiini" এর অনুবাদ
Zapotec Folk: সেরা 3
Collections with "Ra ñaa huiini"
মন্তব্যসমূহ