Disney Fandubs - Çox Sağ Ol [You're Welcome] (Englisch Übersetzung)

Aserbaidschanisch

Çox Sağ Ol [You're Welcome]

Ha-ha-ha, okey, okey
 
Bildim nə baş verir burda
Bir əfsanə durub tam qarşında
Şokdan itirdin özünü
Necə də xoşdur
 
İnsanın dəyişməməsi gözəldir
Gözlərini aç və dinlə
Bəli, bu mənəm, Maui
Həmin Maui
 
Hər gün görməzsən belə saç, bədən
Baxırsan bir yarı Tanrıya
 
(Nəqərat)
Mənə insanlar deməlidir "çox sağ ol"
Bu torpağa, Günəşə görə
Mənimçün bu heç çətin deyildir
Təşəkkür etməyə dəyməz, hey
 
Sıradan birini kim yuxarı qaldırdı
Hər yan tutulanda? Burda
Gecə soyuqlar düşəndə
Kim atəş verdi sizə? Mən təbii, kim olacaq?
 
Ooh, Günəşi kəməndlə tutdum, dəyməz
Günlər işıqlı olsun deyə
Və mən külək bəxş etdim, dəyməz
Bütün bu su, ağac təpəsi
 
(Nəqərat)
Mənə insanlar deməlidir "çox sağ ol"
Sudan çəkdiyim adalar üçün
Dua etməsən də olar, dəyməz, ha!
Bu qəhrəmançün adi işdir
Və dəyməz, dəyməz
 
Ah demişdim ağlama
Bax, bütün günü danışa bilərəm təbiətlə
Hamısı mənim üçün
Ləpə, torpaq, otlar - vapşe əhvalımın nəticəsi
Bir ilan balığı mən öldürdüm,
Ağac əkdim meyvəsi - kakos
Nədir sonuç?
Nə dərs çıxartdıq?
Maui ilə zarafat etməsən yaxşıdır
Sinəmdə vurulan dövmələr
Zəfərlərimin bir xəritəsi
Harda mən oldum mən möcüzə yaratdım
Bax bir Maumiyə
Nə gözəl rəqs edir hey, hey, hey, hey
 
(Nəqərat)
Mənə insanlar deməlidir "çox sağ ol"
Bu gözəl dünyaya görə
Buyur, mənə xoşdur, dəyməz (dəyməz)
Yeri gəlmişkən, mən qaçmalıyam
Bu gün mənə sənə deyəcəyəm; Çox sağ ol!
Qayığın işimə yarayar
Üzüb gedəcəyəm onunla
Çox sağ ol!
Bizim Mauidən üzgüçü çıxmaz
Çox sağ ol! ( Çox sağ ol!)
Çox sağ ol!
Və uğurlar!
 
Von RadixIce am Mi, 09/08/2017 - 19:27 eingetragen
Zuletzt von Icey am Sa, 27/01/2018 - 13:46 bearbeitet
Align paragraphs
Englisch Übersetzung

Thanks a Lot

Ha-ha-ha, okey, okey
 
I got what was happening here
A legend is standing in right front of you
You're shocked
How nice it is
 
It's nice that people don't change
Open your eyes and listen
Yes, it's me, Maui
Maui
 
You're not gonna see this kind of hair, body everyday
You're looking at a demigod
 
(Chorus)
People must say "thanks a lot" to me
For this land, for the Sun
These are not difficult for me
No need to thank, you're welcome, hey
 
Who put someone ordinary above
When that one was surrounded? Here he (the survivor) is
Who gave you the fire,
When it was getting colder in the nights? Of course it's me, who else could it be?
 
Ooh, I caught the Sun, you're welcome
For days to be brighter
And I gave you the winds, you're welcome
(I gave) all these water, trees
 
(Choruse)
People must say "thanks a lot" to me
For those islands I pulled from the sea
It's okay, if you don't pray for me, you're welcome, huh!
These are normal things for a hero
And you're welcome, you're welcome
 
Ah, I told you not to cry
Look, I can speak to the nature all day
They are all for me
The waves, the ground, the grasses - they're all the result of my mood
I killed an eel
I planted a tree, its fruits are coconuts
What's the lesson?
What did we learn?
You better not mess with Maui
The tattoos on my chest
They're all the maps of my victories
Wherever I was, I made miracles
Take a look at Maumi
How nice he dances, hey, hey, hey, hey
 
(Chorus)
People must say "thanks a lot" to me
For this beautiful world
It's my pleasure, you're welcome (you're welcome)
By the way, I need to escape
Today I'm gonna say "thanks a lot" to you
Your boat will benefit me
I'm gonna sail away
Thanks a lot!
Our Maui doesn't seem to be a swimmer
Thanks a lot! (thanks a lot!)
Thanks a lot!
And good luck!
 
Von RadixIce am Mi, 09/08/2017 - 19:53 eingetragen
Kommentare