Syevak Khanagyan - Qami (Քամի) (Französisch Übersetzung)

es wurde um Korrekturlesen gebeten
Armenisch

Qami (Քամի)

Խուլ ու համր են քամիները
Երբ հոգու խորքում անդունդ է
Իմ ընկերը մենությունն է դառնում
 
Ի՞նչ արժեք ունի քո սերը
Նա տալիս է պարզ այդ հարցը
Ամպերին, որ քո կերպարն են առնում
 
Ի՞նչ արժեն խենթի վերքերը
Որ բացել է քո այդ սերը՝
Գոյությունս փակելով իրենում
 
Քամի, քամի
Այդ ո՞ւր ես տարել տաք իմ հուշերը
Քամի, քամի
Դու տո՛ւր ինձ թևեր, որ հետևեմ քեզ
Քամի
 
Ես փակում եմ իմ աչքերը
Ու թվում է, թե տեսնում եմ
Այն ուղին, որ դեպի քեզ է բերում
 
Ստախոս էին աստղերը
Որ ասում էին, թե անպարտ է
Սերը այն հոգու, որ լույս է փնտրում
 
Քամի, քամի
Այդ ո՞ւր ես տարել տաք իմ հուշերը
Քամի, քամի
Դու տո՛ւր ինձ թևեր, որ հետևեմ քե
 
Քամի (Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր)
Քամի (Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)
 
Քամի (Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր)
(Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)
 
Քամի (Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր)
(Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)
 
Քամի (Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր)
(Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)
 
Von BertBrac am Di, 30/01/2018 - 16:22 eingetragen
Zuletzt von Zolos am Sa, 07/04/2018 - 19:11 bearbeitet
Eigener Kommentar:

Music: Sevak Khanagyan
Lyrics: Anna Danielyan, Viktorya Maloyan

Align paragraphs
Französisch Übersetzung

Le vent

Du vent sourd et muet
Quand l'âme est profondément dans l'abîme
La solitude devient ton amie
 
Quelle est la valeur de l'amour?
Il pose cette question simple
Aux nuages, qui montrent ton image
 
Quelle est la valeur des plaies d'un fou
Elles ont ouvert ton amour
En me fermant moi-même
 
Vent, vent,
À où as-tu emmené mes souvenirs chauds?
Vent, vent,
Donne-moi des ailes pour te suivre
Vent
 
Je ferme mes yeux
Et il semble que je vois
Le chemin qui mène à toi
 
Les étoiles étaient les menteuses
Elles ont dit qu'elles étaient innocentes
L'amour est l'âme qui cherche de la lumière
 
Vent, vent,
À où as-tu emmené mes souvenirs chauds?
Vent, vent,
Donne-moi des ailes pour te suivre
 
Vent (Donne-moi des ailes, donne-moi des ailes)
Vent (Pour m'élever)
 
Vent (Donne-moi des ailes, donne-moi des ailes)
(Pour m'élever)
 
Vent (Donne-moi des ailes, donne-moi des ailes)
(Pour m'élever)
 
Vent (Donne-moi des ailes, donne-moi des ailes)
(Pour m'élever)
 
Von BertBrac am Di, 20/03/2018 - 11:07 eingetragen
Kommentare des Autors:

Chanson qui représente l'Arménie au concours Eurovision de la chanson à Lisbonne, Portugal

* Merci à mon collègue qui m'a aidé à comprendre le texte arménien!

The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Kommentare