ແລະເຮັດໃຫ້ຖືກທຸກຢ່າງ (Lae hedhai thuk thukyang) [The Next Right Thing] (Englisch Übersetzung)

  • Künstler/in: Non/Disney Fandubs
  • Gastmusiker: Mainn Channarong
  • Lied: ແລະເຮັດໃຫ້ຖືກທຸກຢ່າງ (Lae hedhai thuk thukyang) [The Next Right Thing]
  • Übersetzungen: Englisch
Laotisch
A A

ແລະເຮັດໃຫ້ຖືກທຸກຢ່າງ (Lae hedhai thuk thukyang) [The Next Right Thing]

ຂ້ອຍເຄີຍຮູ້ສຶກເສົ້າ
ແຕ່ບໍ່ເທົ່າ​ນີ້
ເຢັນແທ້ໜໍ ເປັນບໍ່ຄ່ອຍຊ່ວງ ເປັນຕາຫນ່າຍ
ຊີວິດສຸດສິ້ນໃຈສະຫລາຍ
ແສງໄຟບໍ່​ເຫັນ
ມືດດໍາຄັກແນ່
ໄດ້ແຕ່ນັ່ງຮ້ອງນັ່ງໄຫ້
 
ຂ້ອຍຕາມເອື້ອຍໄປທຸກທີ່
ບໍ່ເຄີຍໜີຈາກ
ເຈົ້າແລ່ນໜີຈາກໄປແລ້ວ ນ້ອງຕາມບໍ່ທັນ
ທຸກຫຼາຍ ດຶງໃຈໃຫ້ຂ້ອຍເຈັບ ບໍ່ເຊົາຈັກເທື່ອ
ສຽງກະຊິບລ່ອງລອຍ
ພັດດັງຄ່ອຍຄ່ອຍຜ່ານ
 
ຖ້າແມ່ນຫວັງຢູ່ຕັ້ງໄກ
ຕ້ອງກ້າວຍ່າງຕໍ່ໄປ
ແລະເຮັດໃຫ້ຖືກທຸກຢ່າງ
 
ມື້ອື່ນສິມີອີກ ຄືເກົ່າຢູ່ບໍ່
ແທ້ບໍ່ໜໍ ຖືກຢູ່ບໍ່ ຂ້ອຍ​ບໍ່​ຮູ້
ໃຫ້ເລືອກທາງເດີນທີ່​ບໍ່​ເຫັນ ເຮັດບໍ່ໄດ້ດອກ
ດາວທີ່ຈະສ່ອງຈະເສັ້ນທາງໄປຕໍ່ບໍ່ຢູ່
 
ເຮັດແນວໃດ ໃຫ້ຢັດຢືນ
ບໍ່ມີເຈົ້າຢູ່ ມັນລຸກບໍ່ຂື້ນ
ແຄ່ເຮັດໃຫ້ຖືກທຸກຢ່າງ
ຍ່າງຕໍ່ໄປ ໄປຈົນສຸດ
ມຸ່ງໜ້າຕໍ່ບໍ່ຕ້ອງຢຸດພັກຢູ່
ໄປຕາມເສັ້ນທາງ
 
ທາງໄກຂ້ອຍຈະບໍ່ແນມເບິ່ງ
ຍ້ອນວ່າອາດຈະໄປເຖິງຍາກ
ແຕ່ທາງສັ້ນສັ້ນກໍຍ່າງຫນ້ອຍຫນ້ອຍ
ໄປຄ່ອຍຄ່ອຍ
ແລ້ວກໍປ່ອຍຄວາມທຸກທີ່​ຖ່ວງທີ່​ໜັກ
 
ຂ້າມເສັ້ນທາງ ຕ້ອງຍ່າງໄປ
ບໍ່ວ່າຈະເຈັບ ຕ້ອງຜ່ານມັນໄດ້
ແລະເຮັດໃຫ້ຖືກທຸກຢ່າງ
 
ຍາມຕາເວັນຂຶ້ນ ມື້ອື່ນມາ
ກໍຈະປ່ຽນໄປຫມົດທຸກຢ່າງ ແລະເຫັນທຸກສິ່ງຢູ່ທາງໜ້າ
ແລ້ວຈະຕາມຫົວໃຈ
ເລືອກເສັ້ນທາງໄປ
ເບິ່ງດູ ຂ້ອຍເດີນຕາມທາງ
 
Von Anna Elsa J.Anna Elsa J. am Mi, 19/02/2020 - 13:23 eingetragen
Englisch ÜbersetzungEnglisch
Align paragraphs

And make things right

I've felt sad before
But not this much
It's so cold, it's all gloomy, it's wearing
The life is gone; my heart is broken
The lights arer nowhere to be seen
It's getting so dark
I can only sit and weep
 
I follow you everywhere
Never shutting away
Now you've gone, I can't run after you anymore
This deep grief pulls me down unceasingly
A faint whisper
Is gently passing me by
 
Although hope is too far away
You must keep going on
And make things right
 
Will there be tomorrow like before?
Is it true? Is it right? I don't know
To take the path that I can't see is impossible
Now that the star to light the way for me is gone
 
How can I remain standing?
Without you, I cannot get up
Just make things right
Keep walking, until the end
Move forward, don't stop just yet
Follow the path
 
If the path is far ahead, I will not look
Since it'll be too difficult to reach
But make it shorter and take a small step
One at a time
And let go of all the sorrows that weigh on you
 
To pull out of this, you have to move on
Despite the pain, you'll get through it
And make things right
 
Along with the sun comes tomorrow
Once everything changes, you can finally see what lies ahead
Then I'll follow my heart
Make the choice
Now see how I'll walk the path
 
Danke!
1 Mal gedankt
Von Anna Elsa J.Anna Elsa J. am Mi, 19/02/2020 - 13:40 eingetragen
Quelle (Webseite, von der du die Übersetzung kopiert hast):
Weitere Übersetzungen von „ແລະເຮັດໃຫ້ຖືກທຸກຢ່າງ..."“
Englisch Anna Elsa J.
Idiome in „ແລະເຮັດໃຫ້ຖືກທຸກຢ່າງ...“
Kommentare