Werbung

煙花 (Yian hue) (Transliteration)

  • Künstler/in: Ric Jan (荒山亮 (Huang Shan Liang); 簡世亮)
  • Lied: 煙花 (Yian hue)

煙花 (Yian hue)

時間在經過
江水流不回
秋天來的信
寫著思念多少
 
所有美麗 慢慢會離開
永遠不變 是我的真心
所有燦爛 換來的空虛
無聲無息 跟在身邊
 
煙花露水 愛恨相隨
歲月如煙 繁華如戲
多情自作 的美
 
無盡的夜 等待花開
人海浮沈 如醉如癡
茫茫一生 猶原是妳
 
所有美麗 慢慢會離開
永遠不變 是我的真心
所有燦爛 換來的空虛
無聲無息 跟在身邊
 
煙花露水 愛恨相隨
歲月如煙 繁華如戲
多情自作 的美
 
無盡的夜 等待花開
人海浮沈 如醉如癡
茫茫一生 猶原是妳
 
Von Joyce SuJoyce Su am Di, 18/06/2019 - 15:48 eingetragen
Transliteration
Align paragraphs
A A

Yian hue

Si kan tsai king kue
Kang tsui lau put hue
Tshi thin lai ei sin
sia tioh su liam to siau
 
Soo yu bi le ban ban ei li khui
Ying yuan put pian si gua ei tsin sim
Soo yu tshan lan yuann lai ei khang hi
Bo siann bo sik kin tsai sin pinn
 
Yian hue loo tsui ai hun siong sui
Sue guat ju yian huan hua ju hi
To tsing tsu tsoh ei bi
 
Bo tsin ei yia tan thai hue khui
Jin hai phu sim ju tsui ju tshi
Bang bang yit sing yiu guan si li
 
Soo yu bi le ban ban ei li khui
Ying yuan put pian si gua ei tsin sim
Soo yu tshan lan yuann lai ei khang hi
Bo siann bo sik kin tsai sin pinn
 
Yian hue loo tsui ai hun siong sui
Sue guat ju yian huan hua ju hi
To tsing tsu tsoh ei bi
 
Bo tsin ei yia tan thai hue khui
Jin hai phu sim ju tsui ju tshi
Bang bang yit sing yiu guan si li
 
Von Joyce SuJoyce Su am Di, 18/06/2019 - 16:05 eingetragen
Kommentare