Ai Se Eu Te Pego (Georgisch Übersetzung)

Advertisements
Georgisch Übersetzung
A A

oh Tu dagiWire (ოჰ თუ დაგიჭირე)

Versionen : #1#2
ვაუ, ვაუ
ესე შენ მკლავ
ოჰ, თუ დაგიჭირე,
ოჰ, ოჰ, თუ დაგიჭირე
 
გამაოგნებელი, გამაოგნებელი
ასე შენ მკლავ
ოჰ, თუ დაგიჭირე
ოჰ, ოჰ, თუ დაგიჭირე
 
შაბათს, წვეულებაზე
ყველამ ცეკვა დაიწყო
და ყველაზე ლამაზმა გოგომ გვერდით ჩამიარა
მოვიკრიბე ძალები და დავუწყე ლაპარაკი
 
ვაუ, ვაუ
ესე შენ მკლავ
ოჰ, თუ დაგიჭირე,
ოჰ, ოჰ, თუ დაგიჭირე
 
გამაოგნებელი, გამაოგნებელი
ასე შენ მკლავ
ოჰ, თუ დაგიჭირე
ოჰ, ოჰ, თუ დაგიჭირე
 
Von giosalgiosal am Mi, 25/04/2012 - 11:46 eingetragen
PortugiesischPortugiesisch

Ai Se Eu Te Pego

Weitere Übersetzungen von „Ai Se Eu Te Pego"“
Georgisch giosal
Japanisch Guest
Sammlungen mit "Ai Se Eu Te Pego"
Siehe auch
Kommentare