Akılla Bir Konuşmam Oldu (IPA Übersetzung)

Advertisements
IPA Übersetzung

ɑkɯɫːɑ biɾ kɔnuʃmɑm ɔɫdu

ɑkɯɫːɑ biɾ kɔnuʃmɑm ɔɫdu dʏn ɟɛʤɛ
sɑnɑ sɔɾɑʤɑkɫɑɾɯm vɑɾ dɛdim
sen ci heɾ bilɟinin tɛmɛlisin
bɑnɑ jɔɫ ɟɶsteɾmɛlisin
 
jɑʃɑmɑktɑn bezdim nɛ jɑpsɑm
biɾkɑʧ jɯɫ dɑhɑ kɑtɫɑn dɛdi
nɛdiɾ dɛdim bu jɑʃɑmɑk
biɾ dʏʃ dɛdi biɾkɑʧ ɟɶɾʏntʏ
ɛvi bɑɾkɯ ɔɫmɑk nɛdiɾ dɛdim
biɾɑz cɛjfɛtmɛc iʧin
jɯɫ:ɑɾ jɯɫɯ deɾt ʧɛcmɛc dɛdi
bu zɔɾbɑɫɑɾ nɛ biʧim ɑdɑmɫɑɾ dɛdim
kuɾt cɶpɛc ʧɑkɑɫ mɑkɑɫ dɛdi
nɛ deɾsin bu ɑdɑmɫɑɾɑ dɛdim
jʏɾecsizleɾ kɑfɑsɯzɫɑɾ sɔjsuzɫɑɾ dɛdi
bɛnim bu dɛli ɟɶnlʏm dɛdim
nɛ zɑmɑn ɑkɯɫ:ɑnɑʤɑk
biɾɑz dɑhɑ kuɫɑ:ɯ buɾkuɫunʤɑ dɛdi
hɑj:ɑmɯn bu sɶzlɛɾine nɛ deɾsin dɛdim
dizmiʃ ɑɫt ɑɫtɑ sɶzlɛɾi
hɔʃbeʃ ɛtmiʃ dɛɾim dɛdi
 
ben ɔɫmɑjɯnʤɑ bu ɟʏl:eɾ bu seɾvileɾ jɔk
kɯʐɯɫ dudɑkɫɑɾ mis kɔkuɫu ʃɑɾɑpɫɑɾ jɔk
sɑbɑhɫɑɾ ɑkʃɑmɫɑɾ sɛvinʧleɾ tɑsɑɫɑɾ jɔk
ben dʏʃʏndʏcʧɛ vɑɾ dʏnjɑ: ben jɔk ɔ dɑ jɔk
 
Von BarishanBarishan am Fr, 24/03/2017 - 12:50 eingetragen
Türkisch

Akılla Bir Konuşmam Oldu

Weitere Übersetzungen von „Akılla Bir Konuşmam ..."“
Bitte hilf mit, „Akılla Bir Konuşmam ...“ zu übersetzen
Kommentare