Akılla Bir Konuşmam Oldu (Aserbaidschanisch Übersetzung)

Advertisements
Es wurde um Korrekturlesen gebeten.
Aserbaidschanisch Übersetzung

Ağılla Bir Məruzəm Oldu

Ağılla bir məruzəm oldu dünən gecə
Sənə soruşacaqlarım var dedim.
Sən ki hər məlumatın təməlisən,
Mənə yol göstərməlisən.
 
Yaşamaqdan bezdim, nə edim?
Bir neçə il daha dözün dedi.
Nədir dedim bu yaşamaq?
Bir düş, dedi; bir neçə görüntü.
Evi-eşiyi olmaq nədir dedim;
Bir az keflənmək üçün
İllər ili dərd çəkmək dedi.
Bu zalımlar, nəçə adamlar dedim;
Qurd, it, çaqqal-maqqal dedi.
Nə deyirsən bu adamlara, dedim;
Ürəksizlər, qafasızlar, soysuzlar dedi.
Mənim bu dəli ürəyim, dedim;
Nə vaxt ağıllanacaq?
Bir az daha qulağı çəkiləndə dedi.
Xəyyamın1 bu sözlərinə nə deyərsən dedim:
Düzmüş alt-alta sözləri,
Xoşsöhbət etmiş deyərəm dedi.
 
Mən olmayanda bu güllər, bu sərvlər yox.
Qırmızı dodaqlar, mis qoxulu şərablar yox.
Səhərlər, axşamlar, sevinclər tasalar yox.
Mən düşündükcə var dünya, mən yox o da yox.
 
  • 1. Ömər Xəyyam (1048-1131) dahi xorasan fars şairi, riyaziyyatçısı, astronomu və filosofu. Rübailəri ilə məşhurdur.
Von BarishanBarishan am Fr, 24/03/2017 - 08:26 eingetragen
The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Türkisch

Akılla Bir Konuşmam Oldu

Weitere Übersetzungen von „Akılla Bir Konuşmam ..."“
Aserbaidschanisch Barishan
Bitte hilf mit, „Akılla Bir Konuşmam ...“ zu übersetzen
Siehe auch
Kommentare