Alexander Hamilton (Niederländisch Übersetzung)

  • Künstler/in: Hamilton (musical)
  • Gastmusiker: Leslie Odom Jr., Anthony Ramos, Daveed Diggs, Okieriete Onaodowan, Lin-Manuel Miranda, Phillipa Soo, Christopher Jackson
  • Lied: Alexander Hamilton 13 Übersetzungen
  • Übersetzungen: Arabisch, Bulgarisch, Deutsch, Finnisch, Französisch #1, #2, Italienisch, Kroatisch, Niederländisch, Norwegisch, Russisch, Spanisch, Türkisch
  • Anfragen: Xhosa
  • play
    50 Millionen Songs
    auf Amazon Music
Englisch

Alexander Hamilton

BURR
How does a bastard, orphan, son of a whore
and a Scotsman, dropped in the middle of a
forgotten spot in the Caribbean by providence,
impoverished, in squalor,
grow up to be a hero and a scholar?
 
LAURENS
The ten-dollar founding father without a father
got a lot farther by working a lot harder,
by being a lot smarter,
by being a self-starter,
by fourteen, they placed him in charge of a
trading charter.
 
JEFFERSON
And every day while slaves were being slaughtered and carted
away across the waves, he struggled and kept his guard up.
Inside, he was longing for something to be a part of,
the brother was ready to beg, steal, borrow or barter.
 
MADISON
Then a hurricane came, and devastation reigned,
our man saw his future drip, dripping down the drain,
put a pencil to his temple, connected it to his brain,
and he wrote his first refrain, a testament to his pain.
 
BURR
Well, the word got around, they said, “This kid is insane, man”
took up a collection just to send him to the mainland.
“Get your education, don’t forget from whence you came, and
the world is gonna know your name. What’s your name, man?”
 
HAMILTON
Alexander Hamilton.
My name is Alexander Hamilton.
And there’s a million things I haven’t done,
but just you wait, just you wait...
 
ELIZA
When he was ten his father split, full of it, debt-ridden,
two years later, see Alex and his mother bed-ridden,
half-dead sittin in their own sick, the scent thick,
 
COMPANY
And Alex got better but his mother went quick.
 
WASHINGTON
Moved in with a cousin, the cousin committed suicide.
Left him with nothin’ but ruined pride, something new inside,
a voice saying,
 
WASHINGTON & COMPANY
“Alex, you gotta fend for yourself.”
 
WASHINGTON
he started retreatin’ and readin’ every treatise on the shelf.
 
BURR
There would have been nothin’ left to do
for someone less astute,
he woulda been dead or destitute
without a cent of restitution,
started workin’, clerkin’ for his late mother’s landlord,
tradin’ sugar cane and rum and all the things he can’t afford
scammin’ for every book he can get his hands on,
plannin’ for the future see him now as he stands on
the bow of a ship headed for a new land,
In New York you can be a new man.
 
COMPANY
In New York you can be a new man—
 
HAMILTON
Just you wait!
 
COMPANY
In New York you can be a new man—
 
HAMILTON
Just you wait!
 
COMPANY
In New York you can be a new man—
In New York—
New York—
 
HAMILTON
Just you wait!
 
COMPANY
Alexander Hamilton
We are waiting in the wings for you
You could never back down,
you never learned to take your time!
Oh, Alexander Hamilton
When America sings for you
Will they know what you overcame?
Will they know you rewrote the game?
The world will never be the same, oh.
 
BURR
The ship is in the harbor now,
see if you can spot him.
Another immigrant,
comin’ up from the bottom.
His enemies destroyed his rep,
America forgot him
 
MULLIGAN/LAFAYETTE
We fought with him.
 
LAURENS
Me? I died for him.
 
WASHINGTON
Me? I trusted him.
 
ELIZA/ANGELICA/MARIA
Me? I loved him.
 
BURR
And me? I’m the damn fool that shot him.
 
COMPANY
There’s a million things I haven’t done,
but just you wait!
 
BURR
What’s your name, man?
 
COMPANY
Alexander Hamilton!
 
Von juliedelpyjuliedelpy am Do, 29/10/2015 - 20:00 eingetragen
Niederländisch ÜbersetzungNiederländisch
Align paragraphs
A A

Alexander Hamilton

BURR
Hoe zal een bastaard, wees, zoon van een hoer
en een Schot, gedropt in het midden van een
vergeten plek in de Caraïben bij voorzorg,
verarmd, in ellende,
opgroeien tot een held en een geleerde
 
LAURENS
De tien-dollar grondlegger zonder vader
geraakte veel verder door veel harder te werken,
door veel slimmer te zijn,
door een zelf-starter te zijn,
tegen veertien, ze maakten hem verantwoordelijk voor een
handelsstatuut.
 
JEFFERSON
En elke dag terwijl slaven werden afgeslacht en weggevoerd
over de golven, hij worstelde en hield zich op zijn hoede.
Binnenin, verlangde hij naar iets om deel van te zijn,
de broer was bereid te bedelen, stelen, lenen of ruilen.
 
MADISON
Toen kwam er een orkaan, en vernietiging regeerde,
onze man zag zijn toekomst drup, druppelen in de afvoer,
zette een potlood tegen zijn slaap, verbinde het met zijn brein,
en hij schreef zijn eerste refrein, een testament voor zijn pijn.
 
BURR
Nou, het woord verspreidde zich, ze zeiden, "Dit joch is gestoord, man"
startten een inzameling om hem naar het vasteland te sturen
"Behaal je opleiding, vergeet niet waar je vandaan komt, en
de wereld zal je naam weten. Wat is je naam, man?"
 
HAMILTON
Alexander Hamilton.
Mijn naam is Alexander Hamilton.
En er zijn een miljoen dingen die ik niet heb gedaan,
maar wacht maar af, wacht maar af...
 
ELIZA
Toen hij tien was splijtte zijn vader, genoeg gehad, schulden beladen,
twee jaar later, zien Alex en zijn moeder bedlegerig,
half-dood zittend in hun eigen ziek, de geur dik,
 
BEDRIJF
En Alex werd beter maar zijn moeder ging snel
 
WASHINGTON
Woonde in bij een neef, de neef pleegde zelfmoord.
Liet hem achter met niks behalve geruïneerde trots, iets nieuw vanbinnen, een stem die zegt,
 
WASHINGTON & BEDRIJF
"Alex, je moet voor jezelf zorgen."
 
WASHINGTON
Hij trok zich terug en las elke verhandeling op de plank.
 
BURR
Er zou niets overgebleven zijn om te doen
voor iemand minder sluw,
hij zou dood of verstoken zijn,
zonder een vergoede cent,
begon te werken, bediende zijn moeder wijlen haar landheer,
verhandelde suikerriet en rum en alle dingen die hij zich niet kon veroorloven, bedroog om elk boek waar hij zijn handen op kon leggen,
plannen voor de toekomst zie hem nu als hij blijft staan
op de boeg van een schip op weg naar een nieuw land,
In New York kan je een nieuwe man zijn.
 
BEDRIJF
In New York kan je een nieuwe man zijn--
 
HAMILTON
Wacht maar af!
 
BEDRIJF
In New York kan je een nieuwe man zijn--
 
HAMILTON
Wacht maar af!
 
BEDRIJF
In New York kan je een nieuwe man zijn--
In New York--
New York--
 
HAMILTON
Wacht maar af!
 
BEDRIJF
Alexander Hamilton
We wachten in de vleugels voor jou
Je kon nooit terugdeinzen,
Je hebt nooit geleerd je tijd te nemen!
Oh, Alexander Hamilton
Wanneer Amerika voor je zingt
Zullen ze weten wat je overkomen is?
Zullen ze weten dat je het spel herschreven hebt?
De wereld zal nooit dezelfde zijn, oh
 
BURR
Het schip is in de haven nu,
zie of je hem kan vinden.
Een andere immigrant,
Opkomend vanaf de bodem.
Zijn vijanden vernietigden zijn reputatie,
Amerika vergat hem
 
MULLIGAN/LAFAYETTE
We vochten met hem.
 
LAURENS
Ik? Ik stierf voor hem.
 
WASHINGTON
Ik? Ik vertrouwde hem.
 
ELIZA/ANGELICA/MARIA
Ik? Ik hield van hem.
 
BURR
En ik? Ik ben de verdomde idioot die hem neerschoot.
 
BEDRIJF
Er zijn een miljoen dingen die ik niet heb gedaan,
maar wacht maar af!
 
BURR
Wat is je naam, man?
 
BEDRIJF
Alexander Hamilton!
 
Von GioBaltoGioBalto am Mi, 19/06/2019 - 04:21 eingetragen
Auf Anfrage von skksjjsjsskksjjsjs hinzugefügt.
Kommentare des Autors:

Ik heb deze musical vorig jaar in New York gezien en het is echt de moeite waard!

Bitte hilf mit, „Alexander Hamilton“ zu übersetzen
Hamilton (musical): Top 3
Idiome in „Alexander Hamilton“
Kommentare