Russland führt einen schändlichen Krieg gegen die Ukraine.     Stehen Sie an der Seite der Ukraine!
Teilen
Schriftgröße
Originaltext
Sprachen tauschen

Autumn Dance

Aestival glories, shortlived things,
Now worthless scraps and dust
Dance 'way in sweeps of Boreas' wings
In death, dance as they must.
 
How did I honour summer's charms,
And take each given chance?
I fear, unlike these leaves' dead forms,
Too seldom did I dance!
 
Now I must dance, though summer's fled,
Dance more while life is flying,
Still dance while living, with the dead,
Dance living and dance dying.
 
Übersetzung

Syystanssi

Kesäiset loistot, lyhytikäiset asiat,
Nyt arvotonta romua ja pölyä
Tanssivat pois Boreasin siipien heilautuksissa
Kuolemassa, tanssivat kuten heidän tulee.
 
Kuinka kunnioitin kesän hurmaa,
Ja otin kullekin annetun mahdollisuuden?
Pelkään, että toisin kuin näiden lehtien kuolleet muodot,
Liian harvoin tanssin!
 
Nyt minun on tanssittava, vaikka kesä on paennut,
Tanssin enemmän sillä välin kun elämä kiitää,
Yhä tanssin elossa ollessani, kanssa kuolleiden,
Tanssitaan elossa ja tanssitaan kuollessa.
 
Kommentare
LaplageLaplage
   So, 28/05/2023 - 15:46
5

Oikein hyvin käännetty.

Tulkintani mukaan ensimmäisen säkeistön "dance" on "tanssivat". Viimeisen säkeistön vastaavat ovat monitulkintaisia ja käänsin ne infinitiivilllä keinotekoiselle Nostralank-kielelle, jossa infinitiivimuoto tulkitaan myös käskynä. Näistä viimeisistä dance-sanat liittyvät kummatkin "I must dance"-kohtaan. Toivottavasti saat selvää kankeasta analyysistäni.