Baby Jane (Persisch Übersetzung)

Advertisements
Persisch Übersetzung

جین عزیزم

جین عزیزم، منو پشت خط علاف نکن
من تو رو زمانیکه کسی رو برای حرف زدن نداشتی میشناختم
حالا تو اون بالاها توی جمع کله گنده ها میچرخی
فراموش نکن من از رمز و رازت با خبرم
 
قبلا" فکر میکردم تو در کنار من هستی
ولی حالا دیگه مطمئن نیستم
کاشکی آنچه حالا میدونم قبلا" میدونستم
 
وقتی یکبار دیگه دلم رو ببازم میدونم
تا ابد ادامه خواهد یافت
هیشکی به من نمیگه کجا یا چه زمان خواهم دانست
تا ابد ادامه خواهد یافت
 
جین عزیزم، این تو رو غمگین نمیکنه
درست وقتیکه فکر میکردم ما داریم موفق میشویم
من و تو از هر نظر خیلی بهم نزدیک بودیم
وقتی تو عاشق و خندانی، زمان در پرواز نیست 
 
من به دفعات خداحافظی کرده ام
این وضعیت خیلی جدید نیست
خوشبینی بهترین دفاع منه
بدون تو هم موفق میشم
 
وقتی یکبار دیگه دلم رو ببازم میدونم
تا ابد ادامه خواهد یافت
هیشکی به من نمیگه کجا یا چه زمان خواهم دانست
تا ابد ادامه خواهد یافت
 
من مجددا" اینقدر احمق نخواهم بود، میدونم
تا ابد ادامه خواهد یافت
وقتی دوباره عاشق بشم میدونم
تا ابد ادامه خواهد یافت
 
جین عزیزم من تمام آنچه میخوام بگم رو گفتم
تو راه خودتو برو
در مورد من در فکرت تجدید نظر نکن
چون من هم عقاید و نقشه هایی برای خود دارم
 
بدرود عزیزم، دلم برات تنگ میشه باور کن
درسی که گرفتم هضمش خیلی سخت بود
ولی میدونم که باقی خواهم ماند
من قصد دارم نظر دقیقی به خودم بندازم و تلاش کنم، آره
 
وقتی یکبار دیگه دلم رو ببازم میدونم
تا ابد ادامه خواهد یافت
هیشکی به من نمیگه کجا یا چه زمان خواهم دانست
تا ابد ادامه خواهد داشت
 
وقتی یکبار دیگه عاشق بشم میدونم
تا ابد ادامه خواهد داشت
من مجددا" اینقدر احمق نخواهم بود، میدونم
تا ابد ادامه خواهد داشت
 
Von N.F. am Mi, 11/07/2018 - 20:00 eingetragen
Englisch

Baby Jane

Kommentare