bloodline (Hebräisch Übersetzung)

  • Künstler/in: Ariana Grande (Ariana Grande-Butera)
  • Lied: bloodline 12 Übersetzungen
  • Übersetzungen: Französisch, Griechisch, Hebräisch, Italienisch, Rumänisch, Russisch, Serbisch #1, #2, Spanisch, Türkisch #1, #2, Ungarisch
Hebräisch ÜbersetzungHebräisch
A A

קשר דם

אני מנסה לעשות הכי טוב שאני יכולה
והם לא מצליחים למצוא משהו שיספק אותי, תראו
 
[אריאנה גרנדה]
הממ, יה
למרות שאתה רע בשבילי, אני יודעת
אתה האחד שאני חושבת עליו
גורם לי להרגיש כל כך מדהימה
אכפת לך אם נהיה בקשר?
 
תאהב אותי, תאהב אותי, בייבי
אתה בעניין? אתה יכול ליידע אותי?
תאהב אותי, תודה לך, תעזוב אותי
תניח את זה, זה הזמן ללכת
תשיג את זה כמו שאתה אוהב אותי
אבל אתה לא, זה רק הצגה
קח את זה או עזוב את זה, אתה צריך לקחת לקחת את זה או לעזוב את זה
 
לא רוצה קשר דם איתך (יה)
אני רק רוצה להנות (יה)
ואין צורך להתנצל, לא
אבל אתה צריך לעזוב את החרא הזה
לא רוצה קשר דם איתך (יה)
אני לא מנסה שתהיה שלי (יה)
ולא צריך להתנצל, לא
אבל אתה צריך לעזוב את החרא הזה, יה
יה, יה, יה
יה, יה
יה, יה
 
לא, לא נדבר ביום למחרת
אין לי שום דבר להגיד
אני לא מחפשת אהבת אמת
יה, כי הספינה הפליגה
 
תאהב אותי, תאהב אותי, בייבי
אתה בעניין? אתה יכול ליידע אותי?
תאהב אותי, תודה לך, תעזוב אותי
תניח את זה, זה הזמן ללכת
תשיג את זה כמו שאתה אוהב אותי
אבל אתה לא, זה רק הצגה
קח את זה או עזוב את זה, אתה צריך לקחת לקחת את זה או לעזוב את זה
 
לא רוצה קשר דם איתך (יה)
אני רק רוצה להנות (יה)
ואין צורך להתנצל, לא
אבל אתה צריך לעזוב את החרא הזה
לא רוצה קשר דם איתך (לא רוצה)
אני לא מנסה שתהיה שלי (לא מנסה)
ואין צורך להתנצל (ולא צריך)
אבל אתה צריך לעזוב את החרא הזה, יה
יה, יה, יה
יה, יה
יה, יה
 
תגיד שאני יודעת מה אתה רוצה, מה אתה רוצה ממני
אני יודעת מה אתה חושב, מה אתה חושב שראית
אני יודעת מה אתה מחפש, אבל אני שלמה
אני יודעת מה אתה צריך, אבל זה לא יהיה אני
אני יודעת מה אתה רוצה, מה אתה רוצה ממני
אני יודעת מה אתה חושב, מה אתה חושב שראית
אני יודעת מה אתה מחפש, אבל אני שלמה
אני יודעת מה אתה צריך, אבל זה לא יהיה אני
אבל זה לא יהיה אני
 
לא רוצה קשר דם איתך (לא רוצה אותך, בייבי(
אני רק רוצה להנות (רוצה להנות)
ואין צורך להתנצל, לא
אבל אתה צריך לעזוב את החרא הזה (יה, יה)
לא רוצה קשר דם איתך
אני לא מנסה שתהיה שלי (יה)
ואין צורך להתנצל (לא)
אבל אתה צריך לעזוב את החרא הזה, יה
(והוו)
יה, יה, יה
יה, יה
יה, יה
 
Von May AharonovMay Aharonov am Mo, 15/07/2019 - 13:17 eingetragen
EnglischEnglisch

bloodline

Kommentare