Break every Chain (Vietnamesisch Übersetzung)

Advertisements
Vietnamesisch Übersetzung

Phá Vỡ Mọi Xiềng Xích

Có một sức mạnh mang tên Jesus
Có một sức mạnh mang tên Jesus
Có một sức mạnh mang tên Jesus
Để phá vỡ mọi xiềng xích
Để phá vỡ mọi xiềng xích
Để phá vỡ mọi xiềng xích
Tất cả sự hy sinh hoàn toàn
Được cho đi một cách thoải mái
Quả là một cái giá để
Cứu chuộc chúng ta
Cửa thiên đường của mở rộng
Có một đội quân đang vùng dậy
Có một đội quân đang vùng dậy
Có một đội quân đang vùng dậy
Có một đội quân đang vùng dậy
Để phá vỡ mọi xiềng xích
Để phá vỡ mọi xiềng xích
Để phá vỡ mọi xiềng xích (x4)
Có một sức mạnh mang tên Jesus
 
Von Nắng am Mi, 23/04/2014 - 11:56 eingetragen
Auf Anfrage von keelagirl hinzugefügt.
Englisch

Break every Chain

Kommentare