José Feliciano - Che sarà (Persisch Übersetzung)

Persisch Übersetzung

چه خواهد شد

ای سرزمین من که بر بلندای تپه ای
 
آرمیده ای بسان یک پیر مرد
 
ملامت و گوشه نشینی
 
هیچیک نه بیماری تو اند
 
سرزمین من،هم اکنون تو را بدرود میگویم و میروم
 
چه خواهد شد،چه خواهد شد،چه خواهد شد
 
زندگانیم چه خواهد شد.که میداند؟
 
شاید هیچ و شاید هر کاری توانم کرد
 
پس از فردا خواهی دید
 
خواهد شد،هر آنچه خواهد شد
 
بیشتر دوستانم از من بسی دورند
 
و دیگرانشان پس از من خواهند رفت
 
آوخ که با ایشان چه خوب می بود زندگانی
 
ولی هرچیز بگذرد،این نیز بگذرد
 
چه خواهد شد،چه خواهد شد،چه خواهد شد
 
زندگانیم چه خواهد شد.که میداند؟
 
شاید هیچ و شاید هر کاری توانم کرد
 
پس از فردا خواهی دید
 
خواهد شد،هر آنچه خواهد شد
 
جانان من،میبوسم لبانت را
 
که ام سرچشمه ی عشق است
 
تو را باز خواهم دید،هنگامش نمیدانم
 
مگر دانم که باز خواهم گشت
 
چه خواهد شد،چه خواهد شد،چه خواهد شد
 
زندگانیم چه خواهد شد.که میداند؟
 
با خود دارم گیتاری
 
و در آن هنگام که می گریم شباهنگام
 
لالایی سرزمینم را خواهم نواخت
 
....
 
Von Farrokh am Mo, 16/07/2012 - 06:34 eingetragen
Italienisch

Che sarà

José Feliciano: Top 3
See also
Kommentare