• Giuseppe Verdi

    Va, pensiero

    Übersetzung auf Mazedonisch

Teilen
Untertitel
Font Size
Mazedonisch
Übersetzung

Хорот на хебрејските Словени

Одлетај, мисло, на златестите крилја
оди, долетај на падините и ридовите
каде слаткиот возндух на нашата
почва мириса свежа и мила!
Поздрави ги бреговите на Јордан
и паднатите Сиенски кули.
О земјо моја, толку прекрасна, изгубена!
О сеќавање толку мило, а несреќно!
 
Харфо златна на пророчки мудрец
зошто молкум на врбите висиш?
Разгори ги спомените во срцата наши,
и кажи ни за времињата дамнешни!
Сеќавајќи се на вербата на Ерусалим
свири ни тажна тажаленка,
или пак од бога инсприрана стани
да не зацврстиш да ги издржиме страдањата наши!
 
Italienisch
Originaltext

Va, pensiero

Klicken, um den Originaltext zu sehen (Italienisch)

Übersetzungen von „Va, pensiero“
Deutsch #1, #2
Englisch #1, #2, #3
Französisch #1, #2
Griechisch #1, #2
Hebräisch #1, #2
Mazedonisch
Rumänisch #1, #2, #3
Spanisch #1, #2, #3
Kommentare