Werbung

Հայ Հայ (Hay Hay) (Englisch Übersetzung)

Հայ Հայ

Կա մի մեծ մոլորակ
Յոթ ծով, բայց մեկ Սևան,
Մեծ ու անթիվ լեռներ,
Բայց մեկ Արարատ:
Ազգ ու պետություն,
Մեկ Քրիստոնեություն,
Հին ու նոր (սուրբ) հայերեն,
Եվ այն մերն է:
Մենք Արցախն ենք,
Մենք մեծ Սփյուռքն ենք,
Մենք միասին կոչվում ենք,
Հայաստան, Հայաստան:
 
Կրկն. Փառք մեր հերոսներին,
Ուժ մեր զինվորներին,
Ձեռք ձեռքի բռնած եկեք ասենք`
Հա՛յ, հա՛յ:
Փառք մեր հողին, ջրին,
Սուրբ պահապաններին,
Ձեռք ձեռքի բռնած եկեք ասենք` Հա՛յ, հա՛յ:
 
II
Ահ ու սարսափ տեսանք,
Վշտի մեծ ճամփա անցանք,
Դավն ու կորուստը մենք
Մեծ պատվով անցանք:
Ու հիմա գիտենք,
Այն ինչ ուզում ենք մենք`
Խինդն է մանկան անմեղ,
Խաղաղ երկինքն է:
Մենք Արցախն ենք,
Մենք մեծ Սփյուռքն ենք,
Մենք միասին կոչվում ենք,
Հայաստան, Հայաստան:
 
Կրկն. Փառք մեր հերոսներին,
Ուժ մեր զինվորներին,
Ձեռք ձեռքի բռնած եկեք ասենք`
Հա՛յ, հա՛յ:
Փառք մեր հողին, ջրին,
Սուրբ պահապաններին,
Ձեռք ձեռքի բռնած եկեք ասենք` Հա՛յ, հա՛յ:
 
Von VoldimerisVoldimeris am Mi, 23/03/2016 - 14:44 eingetragen
Englisch ÜbersetzungEnglisch
Align paragraphs

Hay- Hay

There is a grand universe
Sevan seas, but one Sevan*
Big and countless mountains
But one Ararat**.
One nation and one state
One religion, Christianity***.
Old and new Armenian
And it's ours.
We are Artsakh
We are the big Diaspora
Together we are called
Armenia, Armenia.
 
Chorus
Glory to our heroes
Power to our soliders
Let's call out hand in hand
Hay, hay
Glory to our soil and water
To our brave preservers
Let's call out hand in hand
Hay, hay.
 
II
 
We saw fear and dread
We had a long way of sorrow
But we overcame the pain and loss with honor.
And now we know
What we want is the joy of sinless child
And a peaceful heaven
We are Artsakh
We are the big Diaspora
Together we are called
Armenia, Armenia.
 
Chorus
Glory to our heroes
Power to our soliders
Let's call out hand in hand
Hay, hay
Glory to our soil and water
To our brave preservers
Let's call out hand in hand
Hay, hay.
 
Danke!
thanked 11 times
Von H3003H3003 am Mo, 25/04/2016 - 11:31 eingetragen
Auf Anfrage von VoldimerisVoldimeris hinzugefügt.
Kommentare des Autors:

* Sevan is the largest body of water in Armenia and the Caucasus region.
**Mount Ararat is associated with the "mountains of Ararat" in the Bible. It is the traditional resting place of Noah's Ark according to the Book of Genesis
*** Armenia is the first country in the world to adopt Christianity as a state religion in 301 a.d.

5
Deine Bewertung: None Durchschnittlich: 5 (1 Bewertung)
Übersetzungen von „Հայ Հայ (Hay Hay)“
Englisch H3003
5
Bitte hilf mit, „Հայ Հայ“ zu übersetzen
Sammlungen mit "Հայ Հայ"
Kommentare
Read about music throughout history