Darlene Zschech - At the Cross (Filipino/Tagalog Übersetzung)

Filipino/Tagalog Übersetzung

Sa Krus

Panginoon, ako ay Iyong siniyasat
Gawain ko ay alam Mo
Kahit na nabigo Kita
Alam kong mahal Mo ako
 
Ako ay nasa banal na harap Mo
Sa bawat panahon,
Alam kong mahal Mo ako
Alam kong mahal Mo ako
 
Koro
Ako ay lumuhod sa krus
kung saan binayad Mo ang iyong buhay para sa akin
Walang pag-ibig ang hihigit pa dito
Napagtagumpayan Mo ang kamatayan
Kaluwalhatian ay itinaas ng lubos
Ano pa ang makapaghihiwalay sa akin ngayon?
 
Nanguna ka sa akin
Binantayan Mo ako
at inalalayan
Alam kong mahal Mo ako
 
Koro
Ako ay lumuhod sa krus
kung saan binayad Mo ang iyong buhay para sa akin
Walang pag-ibig ang hihigit pa dito
Napagtagumpayan Mo ang kamatayan
Kaluwalhatian ay itinaas ng lubos
Ano pa ang makapaghihiwalay sa akin ngayon?
 
Sinira Mo ang tabing
Gumawa Ka ng daan
Nang sinabi Mong ito ay naganap na
 
Kung manghina ang buong sanlibutan
at maglaho sa aking paningin
Ikaw ay humarap sa akin
Alam kong mahal Mo ako
Alam kong mahal Mo ako
 
Koro
 
Ako ay lumuhod sa krus
kung saan binayad Mo ang iyong buhay para sa akin
Walang pag-ibig ang hihigit pa dito
Napagtagumpayan Mo ang kamatayan
Kaluwalhatian ay itinaas ng lubos
Ano pa ang makapaghihiwalay sa akin ngayon?
 
Sinira Mo ang tabing
Gumawa Ka ng daan
Nang sinabi Mong ito ay naganap na
 
Von introvoyz041 am So, 20/11/2011 - 05:04 eingetragen
Englisch

At the Cross

Kommentare