Dagdrøm [1] (Englisch Übersetzung)

Advertisements
Dänisch

Dagdrøm [1]

Prøver at find' dig i rodet
[?] vil jeg ikke mindes om noget
Og alt er i bad state ind' i mit hoved
Underligt du ikke vil vænne dig til noget
Kærligheden kalder ligesom: "Kom nu"
Jeg vil bare ha' dig på mit hold nu
Underskud ka' jeg ikk' overskue
Kom og smil til mig, ja, kom og smil til mig, ja
 
Tabt bag en snestorm, delt op i to
Bankende hjerte, hvornår vil du gro?
Hænger med hovedet, men stadig ikk' nok til, jeg mister modet
Til jeg mister blod, ja, ja, ja, ja
Hvorfor sige det? Jeg ville aldrig ku' bevis' det
Hvorfor prøve på at smile, når smerten gør lige så ondt?
Så jeg venter, går i hi i december
Er der noget, du ka' fortæl' mig?
Lov mig, det ikk' bli'r som før, ja, ja
 
Du får mig til at se stjerner (Stjerner)
Du får mig til at fare vild (Til at fare vild)
Nu får jeg lyst til at være her (Være her)
Nu får jeg lyst til at bli', ja (Lyst til at bli')
Tusind år, vent på mig
Alting ændrer sig (Alting ændrer sig)
La' mig find' min vej
La' mig find' min vej (Du-du-du-du-dig)
 
Du har de øjne, jeg har mit hoved
Så vidt forskellige, hvordan sku' det gå?
Spiller et spil, hvor den, der først si'r, at de elsker, har tabt
Når pilen har ramt, ja, ja, ja
Inden jeg er gået
La' mig lig' fortæl' dig, hva' der' inde i mit hoved
Alt, jeg prøver, er jo bare at finde dig i rodet
Men det er så svært, du vil ikk' bind' dig til noget
Kærligheden kalder ligesom: "Kom nu"
Jeg vil bar' ha' dig på mit hold nu
Underskud ka' jeg ikk' overskue
Kom og smil til mig, ja, kom og smil til mig, a-ah
 
Du får mig til at se stjerner (Til at se stjerner)
Du får mig til at fare vild (Til at fare vild)
Nu får jeg lyst til at være her (Lyst at være her)
Nu får jeg lyst til at bli', ja (Lyst til at bli')
Tusind år, vent på mig
Alting ændrer sig (Alting ændrer sig)
La' mig find' min vej
La' mig find' min vej (Du-du-du-du-dig)
 
Til at se stjerner
Lyst til at være her
Vent på mig
La' mig find' min vej
 
Von HinKytoHinKyto am Di, 19/03/2019 - 18:25 eingetragen
Zuletzt von HinKytoHinKyto am Do, 21/03/2019 - 13:05 bearbeitet
Englisch Übersetzung
Align paragraphs
A A

Daydream [1]

Trying to find find you in this mess
[?] I don't want to be reminded of anything
And I'm in a bad state of mind
Strange how you don't want to get used to anything
Love is calling all like, "Come on"
I just want you on my team now
I can't manage this lack of energy
Come and smile at me, yes, come and smile at me, yes
 
Lost behind a snowstorm, split in two
Beating heart, when will you grow?
Got a long face, but still not enough for me to give up
For me to lose blood, yes, yes, yes, yes
Why say it? I could never prove it
Why try to smile when the pain hurts just as much
So I'm waiting, hibernating in December
Is there anything you can tell me?
Promise me it won't be like before, yes, yes
 
You make me see stars (See stars)
You make me get lost (Get lost)
Now, I want to be here (Be here)
Now, I want to stay, yes (Want to be here)
For a thousand years, wait for me
Everything will change (Everything will change)
Let me find my way
Let me find my way (You-you-you-you-you)
 
You have those eyes, I have my head
So very different, how could it work out?
Playing a game where the one who first says that they love has lost
When the arrow has struck, yes, yes, yes
Before I leave
Let me just tell you what's in my head
Everything I'm trying is to find you in the mess, evidently
But it's so hard, you don't want to commit to anyone
Love is calling all like, "Come on"
I just want you on my team now
I can't manage this lack of energy
Come and smile at me, yes, come and smile at me, a-ah
 
You make me see stars (See stars)
You make me get lost (Get lost)
Now, I want to be here (Be here)
Now, I want to stay, yes (Want to be here)
For a thousand years, wait for me
Everything will change (Everything will change)
Let me find my way
Let me find my way (You-you-you-you-you)
 
See stars
Want to be here
Wait for me
Let me find my way
 
Unless you have obtained my permission, please don't use my translations elsewhere without giving me credit.
Von HinKytoHinKyto am Di, 19/03/2019 - 18:25 eingetragen
Hans Philip: Top 3
Idiome in „Dagdrøm [1]“
Siehe auch
Kommentare