De Klokken Van De Notre Dame [The Bells of Notre Dame] (Englisch Übersetzung)

  • Künstler/in: The Hunchback of Notre Dame (OST)
  • Gastmusiker: Werner Brans, Marc Meersman, Peter de Smet
  • Lied: De Klokken Van De Notre Dame [The Bells of Notre Dame]
  • Übersetzungen: Englisch
  • play
    50 Millionen Songs
    auf Amazon Music
Niederländische Dialekte

De Klokken Van De Notre Dame [The Bells of Notre Dame]

Iedere morgen
Ontwaakt heel Parijs
Met de klok van Notre Dame
De visser, de bakker
Zij fluiten de wijs
Van de klok van Notre Dame
Zij kan dreigend zijn
Net als de donder
Of ook zacht
Als een lieflijke psalm
En als je goed luistert
Bezingt zij de ziel
Van de stad
De klok van Notre Dame
 
Diep in het donker
Begint ons verhaal
Aan de voet van Notre Dame
Bange zigeuners
Lopen voorbij
Aan de voet van Notre Dame
 
Maar toen vielen ze
Recht in de klauwen
Van een wreed en meedogenloos man
En zijn ogen en hart
Waren koud
Als de ijzeren klok
De klok van Notre Dame
 
Rechter Frollo wou de stad
Bevrijden van het kwaad
Hij was oppermachtig
Maar door iedereen gehaat
 
Zie dit onschuldige bloed
Dat ik vind
Op de trap van Notre Dame
Maak jij je schuldig
Aan moord op een kind
Op de trap van Notre Dame?
Dan zal later de hel je verslinden
Om wat jij hier vannacht hebt gedaan
En die duizenden blikken
Die volgen je waar je ook gaat
Onder het oog van Notre Dame
 
Frollo voelde hoe
Een grote angst hem overviel
Hij dacht voor het eerst
Aan zijn onsterfelijke ziel
 
Houd hem veilig opgesloten
Niemand mag erbij
Eens als dit vuil griezeltje
Een man is wordt ook hij
Van nut voor mij
 
Hier heb je het raadsel
Dus raad als je kan
Zingt de klok
Van Notre Dame
Wie is het monster
En wie is de man?
 
Zingen de klokken
Klokken, klokken, klokken
Klokken van Notre Dame
 
Von GeheiligtGeheiligt am So, 19/02/2017 - 18:37 eingetragen
Englisch ÜbersetzungEnglisch
Align paragraphs
A A

The Clocks of the Notre Dame

Every morning
All of Paris awakes
With the clock of Notre Dame
The fisher, the baker
They whistle the wise
Of the clock of Notre Dame
She can be threatening
Just like thunder
Or also soft
Like a loving psalm
And if you listen closely
She sings the soul
Of the city
The clock of Notre Dame
 
Deep in the dark
Our story begins
At the foot of Notre Dame
Frightened gypsies
Walk past
At the foot of Notre Dame
 
But then they fel
Right in the claws
Of a cruel and ruthless man
And his eyes and heart
Were cold
Like the iron clock
The clock of Notre Dame
 
Judge Frollo wanted the city
To be freed of evil
He was all powerful
But hated by all
 
See this innocent blood
That I find
On the stairs of Notre Dame
Do you make yourself guilty
Of murder of a child
On the stairs of Notre Dame?
Then Hell will devouer you later
For what you have done here tonight
And those thousands of gazes
That'll follow you wherever you go
Under the eye of Notre Dame
 
Frollo felt how
A great fear befell him
He thought for the first time
About his immortal soul
 
Keep him locked up safe
Nobody is allowed with it
When this filthy little freak
Will become a man he too
Will be of use to me
 
Here you have the riddle
So guess if you can
Sings the clock
Of Notre Dame
Who is the monster
And who is the man?
 
Sing the clocks
Clocks, clocks, clocks
Clocks of Notre Dame
 
Von GioBaltoGioBalto am Sa, 06/07/2019 - 00:26 eingetragen
Auf Anfrage von Zarina01Zarina01 hinzugefügt.
Weitere Übersetzungen von „De Klokken Van De ..."“
Englisch GioBalto
Idiome in „De Klokken Van De ...“
Kommentare