Werbung

ดีดีอยู่ (Why) (Dee dee yòo) (Transliteration)

ดีดีอยู่ (Why)

1 คือเพราะว่าเธอคงเหนื่อย
2 คือเธอคงเบื่อ
3 คือเธอไม่เชื่อว่ารักของเราจะไปได้ไกล
 
4 คือเพราะว่าฉันไม่ดี
5 คือเธอมีใหม่
เหตุผลที่เธอทิ้งไป ที่แท้จริงมันคือข้อไหน
 
มันยังไปไม่เป็น
ที่ต้องเห็นภาพเดิมๆของเรา
เจ็บและช้ำที่ยังต้องเดา
ว่าเรื่องของเรามันเกิดอะไร
 
ยิ่งกว่าเสียใจ คือฉันที่มันไม่รู้
ทำไมความรักที่เหมือนยังดีดีอยู่
แต่อยู่ดีๆเธอก็ทิ้งไป
แค่อยากรบกวน ให้เธอกลับมาได้มั้ย
บอกฉันว่าฉันจะต้องเสียใจแบบไหน
เมื่อเหตุผลของคนจากไป ฉันไม่เคยรู้
 
คนให้ถามเค้าก็ไม่อยู่
คนไม่รู้ก็ทรมาน
กับคำตอบที่หาไม่เจอ มันอยู่กับเธอที่ไปไม่ลา
 
มันยังไปไม่เป็น
ที่ต้องเห็นภาพเดิมๆของเรา
เจ็บและช้ำที่ยังต้องเดา
ว่าเรื่องของเรามันเกิดอะไร
 
ยิ่งกว่าเสียใจ คือฉันที่มันไม่รู้
ทำไมความรักที่เหมือนยังดีดีอยู่
แต่อยู่ดีๆเธอก็ทิ้งไป
แค่อยากรบกวน ให้เธอกลับมาได้มั้ย
บอกฉันว่าฉันจะต้องเสียใจแบบไหน
เมื่อเหตุผลของคนจากไป ฉันไม่เคยรู้
 
ยิ่งกว่าเสียใจ คือฉันที่มันไม่รู้
ทำไมความรักที่เหมือนยังดีดีอยู่
แต่อยู่ดีๆเธอก็ทิ้งไป
แค่อยากรบกวน ให้เธอกลับมาได้มั้ย
บอกฉันว่าฉันจะต้องเสียใจแบบไหน
เมื่อเหตุผลของคนจากไป ฉันไม่เคยรู้
 
เมื่อเหตุผลที่เธอจากกัน
ที่ฉันไม่เคยเข้าใจ
และสุดท้ายก็มีแค่ฉัน ที่ไม่เคยรู้
 
Von RujixRujix am Di, 18/05/2021 - 01:24 eingetragen
Zuletzt von RujixRujix am Mi, 19/05/2021 - 13:53 bearbeitet
Transliteration
Align paragraphs

Dee dee yòo

Nèung keu prór wâa ter kong nèuuay
Sŏng keu ter kong bèuua
Săam keu ter mâi chêuua wâa rák kŏng rao jà bpai dâai glai
 
Sèe keu prór wâa chăn mâi dee
Hâa keu ter mee mài
Hèt pŏn têe ter tíng bpai têe táe jing man keu kôr năi
 
Man yang bpai mâi bpen
Têe dtông hĕn pâap derm derm kŏng rao
Jèp láe chám têe yang dtông dao
Wâa rêuuang kŏng rao man gèrt à-rai
 
Yîng gwàa sĭia jai keu chăn têe man mâi róo
Tam-mai kwaam rák têe mĕuuan yang dee dee yòo
Dtàe yòo dee dee ter gôr tíng bpai
Kâe yàak róp guuan hâi ter glàp maa dâai mái
Bòk chăn wâa chăn jà dtông sĭia jai bàep năi
Mêuua hèt pŏn kŏng kon jàak bpai chăn mâi koiie róo
 
Kon hâi tăam káo gôr mâi yòo
Kon mâi róo gôr tor-rá-maan
Gàp kam dtòp têe hăa mâi jer man yòo gàp ter têe bpai mâi laa
 
Man yang bpai mâi bpen
Têe dtông hĕn pâap derm derm kŏng rao
Jèp láe chám têe yang dtông dao
Wâa rêuuang kŏng rao man gèrt à-rai
 
Yîng gwàa sĭia jai keu chăn têe man mâi róo
Tam-mai kwaam rák têe mĕuuan yang dee dee yòo
Dtàe yòo dee dee ter gôr tíng bpai
Kâe yàak róp guuan hâi ter glàp maa dâai mái
Bòk chăn wâa chăn jà dtông sĭia jai bàep năi
Mêuua hèt pŏn kŏng kon jàak bpai chăn mâi koiie róo
 
Yîng gwàa sĭia jai keu chăn têe man mâi róo
Tam-mai kwaam rák têe mĕuuan yang dee dee yòo
Dtàe yòo dee dee ter gôr tíng bpai
Kâe yàak róp guuan hâi ter glàp maa dâai mái
Bòk chăn wâa chăn jà dtông sĭia jai bàep năi
Mêuua hèt pŏn kŏng kon jàak bpai chăn mâi koiie róo
 
Mêuua hèt pŏn têe ter jàak gan
Têe chăn mâi koiie kâo jai
Láe sùt táai gôr mee kâe chăn têe mâi koiie róo
 
Danke!

©Rujix

Von RujixRujix am Di, 18/05/2021 - 01:24 eingetragen
Kommentare
Read about music throughout history