Dernière danse (Hebräisch Übersetzung)

Advertisements
Hebräisch Übersetzung

ריקוד אחרון

Versionen : #1#2
אוי יסורים מתוקים שלי,
אין טעם להילחם, אתה מתחיל שוב
אני שום דבר מלבד יצור חסר משמעות
בלעדיו אני מעט מסובכת
אני נודדת לבדי הלוך ושוב בתחנת הרכבת
ריקוד אחרון
כדי לשכוח את היסורים המתוקים שלי
אני רוצה לברוח רחוק, להתחיל הכול מחדש
אוי יסורים מתוקים שלי
 
אני מערבבת את השמיים, היום והליל
אני רוקדת עם עם הרוח, הגשם
מעט אהבה, טיפה של דבש
ואני רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת
ובתוך המהומה, אני רצה ואני חוששת
האם זה תורי?
הנה מגיע הכאב...
בכל פריס, אני מאבדת את עצמי
ואל מעבר אני עפה, עפה, עפה, עפה
דבר מלבד תקווה
ברחוב הזה בחסרונך
מננסה ככל שאוכל, בלעדייך חיי אינם דבר מלבד קישוט נוצץ וחסר כל משמעות
 
אני מערבבת את השמיים, היום והליל
אני רוקדת עם עם הרוח, הגשם
מעט אהבה, טיפה של דבש
ואני רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת
ובתוך המהומה, אני רצה ואני חוששת
האם זה תורי?
הנה מגיע הכאב...
בכל פריס, אני מאבדת את עצמי
ואל מעבר אני עפה, עפה, עפה, עפה
 
בתוך הייסורים המתוקים הללו
את עלבונותיו של מי שילמתי במלואם
הקשב כמה נהדר הוא ליבי
אני ילדתה של העולם
 
אני מערבבת את השמיים, היום והליל
אני רוקדת עם עם הרוח, הגשם
מעט אהבה, טיפה של דבש
ואני רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת
ובתוך המהומה, אני רצה ואני חוששת
האם זה תורי?
הנה מגיע הכאב...
בכל פריס, אני מאבדת את עצמי
ואל מעבר אני עפה, עפה, עפה, עפה
 
Von shushu669shushu669 am Mi, 12/03/2014 - 02:34 eingetragen
Französisch

Dernière danse

Weitere Übersetzungen von „Dernière danse"“
Hebräisch shushu669
Kroatisch Guest
Sammlungen mit "Dernière danse"
Siehe auch
Kommentare