Dernière danse (Hebräisch Übersetzung)

Advertisements
Hebräisch Übersetzung

ריקוד אחרון - Dernière Danse

Versionen : #1#2
אוי ייסורים מתוקים שלי,
אין טעם להילחם, אתם שבים בשנית
איני דבר מלבד יצור חסר משמעות
בלעדיו אני מעט מסובכת
נודדת לבדי הלוך ושוב בתחנת הרכבת
ריקוד אחרון
כדי לשכוח את היסורים המתוקים שלי
אני רוצה לברוח רחוק, להתחיל הכול מחדש
אוי ייסורים מתוקים שלי
 
אני מערבבת את השמיים, היום והליל
אני רוקדת עם עם הרוח, הגשם
מעט אהבה, טיפה של דבש
ואני רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת
ובתוך המהומה, אני רצה ואני חוששת
האם זה תורי?
הנה מגיע הכאב...
ברחבי פריס, מאבדת את עצמי
ואל מעבר אני עפה, עפה, עפה, עפה
כלום מלבד תקווה
ברחוב הזה הנך חסר
מנסה ככל שאוכל, בלעדיך חיי אינם דבר מלבד קישוט נוצץ וחסר כל משמעות
 
אני מערבבת את השמיים, היום והליל
אני רוקדת עם עם הרוח, הגשם
מעט אהבה, טיפה של דבש
ואני רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת
ובתוך המהומה, אני רצה ואני חוששת
האם זה תורי?
הנה מגיע הכאב...
ברחבי פריס, מאבדת את עצמי
ואל מעבר אני עפה, עפה, עפה, עפה
 
בתוך הייסורים המתוקים הללו
את עלבונותיו של מי שילמתי במלואם?
הקשב כמה נהדר הוא ליבי
אני ילדתו של העולם
 
אני מערבבת את השמיים, היום והליל
אני רוקדת עם עם הרוח, הגשם
מעט אהבה, טיפה של דבש
ואני רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת
ובתוך המהומה, אני רצה ואני חוששת
האם זה תורי?
הנה מגיע הכאב...
ברחבי פריס, מאבדת את עצמי
ואל מעבר אני עפה, עפה, עפה, עפה
 
Von amihudamihud am So, 27/03/2016 - 09:42 eingetragen
Quelle (Webseite, von der du die Übersetzung kopiert hast):
Französisch

Dernière danse

Weitere Übersetzungen von „Dernière danse"“
Hebräisch amihud
Kroatisch Guest
Bitte hilf mit, „Dernière danse“ zu übersetzen
Sammlungen mit "Dernière danse"
Siehe auch
Kommentare