Werbung

Die Tijd van het Jaar [That Time of Year] (Englisch Übersetzung)

Niederländisch
A A

Die Tijd van het Jaar [That Time of Year]

Groet u met een warm en winters feestelijk gebaar
Ik vraag me af wat u doet rondom die tijd van ‘t jaar
Klokje kling, en vrede op aarde, proosten met elkaar
Heeft u ook tradities rondom die tijd van ‘t jaar?
 
Nou, we hangen slingers op van groen aan ramen en aan deuren
Noorwegen wordt hier een koek, met kerst kan dat gebeuren
Wij gaan alle huizen langs en zingen met ons kerstkoor
Hang je reuzekerstsokken gerust boven het vuur hoor
(Da’s vast veilig)
 
Dus, met traditie wordt dit feestje liever en dierbaar
Dank voor wat u deelde rondom die tijd van ‘t jaar
 
(Laten we opschieten, we moeten naar ieder huis in het koninkrijk!)
 
Feestelijk warm, winters in de stille nacht aldaar
Ik heb een vraag: wat doet u rondom die tijd van ‘t jaar?
Hé, shalom! Goed oud en nieuw! Je bent een kandelaar
Een zoektocht naar tradities rondom die tijd van ‘t jaar
 
Nou, wij maken decoraties van ‘t gejutte en gejatte
En een kerstcake bakken, dat moet je niet onderschatten
(Er gaat veel door me heen)
Ik leg hier een pakje neer, straks krijg ik er vast ook een
Wachten op een dikke man die kukelt uit je schoorsteen
 
(Bij iemand inbreken, mag dus met kerstmis!)
 
Ho, sla de trom, blaas op je fluit en speel op je gitaar
Dank voor wat u deelde rondom die tijd van ‘t jaar
(Dank u!)
 
Wollen sjaals en wanten breien, zachter nog dan watten
En de warme buisjes voor mijn allerliefste katten
Ach, menorah kaarsjes schijnen op naar je gezichtjes
 
(Je zoekt dus een mooie, slanke den. En dan probeer je die te versieren?!
Da’s geweldig!)
 
Anna en Elsa worden straks overstout
De slee volladen, lukt alleen als Sven houdt
‘t Wordt de mooiste tijd van ‘t jaar
 
(‘t Hangt af van jou)
(...af van mij!)
(Af van...)
(Miew)
 
O, feestlijk fijne, olijke vrolijke
Fijne blije, happy-peppie
Dikkertje die komt echt waar, m’n mini-rendier staat al klaar
Ik smelt haast bij zo’n lief gebaar en laat die kerstcake liggen daar
‘t Is die tijd van ‘t jaar!
 
Von BravaBrava am Fr, 10/11/2017 - 19:23 eingetragen
Zuletzt von BravaBrava am Mo, 04/12/2017 - 19:29 bearbeitet
Englisch ÜbersetzungEnglisch
Align paragraphs

That Time of Year

Greet you with a warm and wintry festive act
I’m wondering what you’re doing around that time of year
Tinkle clock and peace on earth, toast with each other
Do you have traditions around that time of year?
 
Well, we put green garlands on windows and on doors
Norway becomes a biscuit here, that can happen on Christmas
We pass by every house and sing with our Christmas choir
Go ahead and hang up your giant Christmas socks above the fire
(That’s probably safe)
 
So, with tradition, this party becomes nicer and precious
Thank you for what you’ve shared around that time of year
 
(Let’s hurry up, we have to get to every house in the kingdom!)
 
Festive, warm, wintry in the silent night there
I have a question: what do you do around that time of year?
Hey, shalom! Happy New Year’s Eve! You’re a candle holder
A search for traditions around that time of year
 
Well, we make decorations from the scavenged and snipped
And you shouldn’t underestimate baking a Christmas cake
(I’m feeling a lot)
I put a present here, soon I’ll probably get one as well
Waiting for a fat man that tumbles from your chimney
 
(So burgling is allowed at Christmas!)
 
Ho hit the drum, blow your whistle en play your guitar
Thank you for what you’ve shared around that time of year
(Thank you!)
 
Knitting wool scarves and mittens, even softer than cotton wool
And the warm tubes for my dearest cats
Ah, menorah candles shine up to your faces
 
(So you look for a nice, slim pine. And then you try to decorate it?!)
(That’s amazing!)
 
Anna and Elsa will soon be surprised
We will only be able to stuff the sleigh if Sven will hold on
It’ll be the most beautiful time of year
 
(It depends on you)
(...on me!)
(On...)
(Meow)
 
Oh, festive, nice, frolic, cheerful
Nice, happy, happy-joy
Fatty will really come, my mini reindeer is already ready
I nearly melt when I see an act that sweet and leave that Christmas cake
It’s that time of year!
 
Danke!
1 Mal gedankt
Von BravaBrava am Fr, 17/11/2017 - 11:37 eingetragen
Zuletzt von BravaBrava am Do, 21/12/2017 - 13:12 bearbeitet
Kommentare
Read about music throughout history