Werbung

Droga Zemsty (Transliteration)

  • Künstler/in: ABUSIVENESS
  • Lied: Droga Zemsty
  • Übersetzungen: Transliteration

Droga Zemsty

W dłoniach skrywasz sztylet
Ostrze krwią zbrukane
Nie wroga lecz bogów i ziemi twej
 
Oto Imperium upada
Zgładzone przez synów swych strach
Krew Europy przelana
Z żył wycieka do cna
 
Z nędzy swego ducha
Z miernoty swego istnienia
Męczeństwa wzniosłeś pomnik
Symbol upodlenia
 
To dla nas czas by pójść zemsty drogą
Zbyt długo dusiliśmy w sobie gniew
Własną ręką zniszczyłeś swą najlepszą część
Własnym słowem pozwoliłeś zarazę wnieśćw swój dom
 
Za późno już na litość przed trwogą
Jak za dawnych dni zapłonie chrześcijański chlew
 
W ciele twym sztylet
Gdzie padłeś tam zgnij
Dzień twego sądu - Triumf świętej krwi
 
Imperium się odradza
Na sztandarach Słońca znak
Krew Europy od nowa
Prowadzi zwycięstwa szlak
 
Von Ηλίας ΓεωργόπουλοςΗλίας Γεωργόπουλος am Sa, 30/03/2019 - 09:41 eingetragen
Transliteration
Align paragraphs
A A

Дрога Зэмсты

В длонях скрываш штылет
Остре крвѭ збруканэ
Не врога леч бого́в и земи твэй
 
Ото импэрюм упада
Згладзонэ през сыно́в свых страх
Крэв Эуропы преляна
З жил вытека до цна
 
З нѧдзы свэго духа
З мерноты свэго истненя
Мѧченьства взнёслэсь помник
Сымболь уподленя
 
То для нас час бы по́йсть зэмсты дрогѫ
Збыт длуго дусилисьмы в собе гнев
Власнѫ рѧкѫ знищилэсь свѫ найлепшѫ чѧсть
Власным словэм позволилэсь заразѧ внестьв сво́й дом
 
За по́зьно юж на литость пред трвогѫ
Як за давных дни заплоне хрестияньски хлев
 
В теле твым штылет
Где падлэсь там згний
День твэго сѫду - Тріумф свѩтэй крви
 
Импэрюм сѩ одрадза
На штандарах Слоньца знак
Крэв Эуропы од нова
Провади звытѩства шляк
 
Von Angel of SpeedAngel of Speed am Fr, 22/11/2019 - 20:44 eingetragen
Weitere Übersetzungen von „Droga Zemsty"“
Transliteration Angel of Speed
ABUSIVENESS: Top 3
Kommentare