Eine Handvoll Reis (Laotisch Übersetzung)

Advertisements
es wurde um Korrekturlesen gebeten
Laotisch Übersetzung

ເຂົ້າເຕັມກຳມື

ມີເຂົ້າເຕັມກຳມື ຢູ່ ລາວ-ຕັນ
ເຂົ້າເຕັມກຳມື ໃຫ້ທະຫານຜູ້ໜື່ງ ສຳຫລັບແຕ່ລະມື້
ເຂົ້າເຕັມກຳມື, ເຂົ້າເຕັມກຳມື...
 
ແລ້ວກໍ່ມີກະສຸນປືນ ໓໐໐ ໜ່ວຍ, ບາດຮອດຍາມສຽງແຕເອີ້ນຂານ
ກໍ່ມີຄວາມຮູ້ສືກພາກພູມໃຈ ແລະເສົ້າສລົດ ຕໍ່ໜ້າການຄຳນັບ,
ແມ່ນແລ້ວ, ການກົ້ມຫົວຄຳນັບ - ຂອງປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ
 
ເຣົາຕໍ່ສູ້ໃນກອງທັບຂອງພວກເຣົາ ເພື່ອອິສະຣະພາບແລະປະຊາທິປະໄຕ
ແລະຖັງໄມ້ໃສ່ເຫລົ້າວິສກີ້ຂວງກົມທະຫານ ກໍ່ກິ້ງຕາມຫລັງນຳພວກເຣົາມາຢູ່ເລືຍໆ
ເຣົາໄດ້ເດີນພ່ານແດນນະຣົກ ໄດ້ເຈັບປ່ວຍເປັນພຍາດໄຂ້ປ່າ ໄດ້ຮັບອາຫານຄາບສຸດທ້າຍ
ໃນກຸ່ມທະຫານ ໗໐ ຄົນນຳກັນ ມີແຄ່ສາມຄົນເທົ່ານັ້ນ ທີຮອດເປົ້າໝາຍດ້ວຍຄວາມປອດພັຍ
 
ແດນລາວ-ຕັນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຄມທະເລນັ້ນ ຖືກເຜົາຜານທຳລາຍຈົນລຽບລານເຖີງສາມເທື່ອ
ທົ່ງຫຍ້າ[ທີ່ຂຽວງາມ] ກໍ່ກັບກາຍປ່ຽນເປັນທະເລຊາຍ ທັງດອກໄມ້ກໍ່ບໍ່ມີເຫລືອແມ້ແຕ່ດອກດຽວ
ຄວາມຫວັງຖືກຫັກຫລັງຢູ່ຖີ່ນນີ້, ພວກເຣົາຈະບໍ່ມີໂອກາດກັບຄ໊ນບ້ານອີກເລີຍ
ພວກເຣົາມີນຳກັນແຄ່ສາມຄົນ, [ສາມຄົນ]ສຸດທ້າຍຂວງກົມທະຫານ
 
ມີເຂົ້າເຕັມກຳມື ຢູ່ ລາວ-ຕັນ
ເຂົ້າເຕັມກຳມື ໃຫ້ທະຫານຜູ້ໜື່ງ ສຳຫລັບແຕ່ລະມື້
ເຂົ້າເຕັມກຳມື, ເຂົ້າເຕັມກຳມື...
 
ແລ້ວກໍ່ມີກະສຸນປືນ ໓໐໐ ໜ່ວຍ, ບາດຮອດຍາມສຽງແຕເອີ້ນຂານ
ກໍ່ມີຄວາມຮູ້ສືກພາກພູມໃຈ ແລະເສົ້າສລົດ ຕໍ່ໜ້າການຄຳນັບ,
ແມ່ນແລ້ວ, ການກົ້ມຫົວຄຳນັບ - ຂອງປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ
 
Von Malivone am Mi, 03/02/2016 - 14:03 eingetragen
Auf Anfrage von Lingus Musikus hinzugefügt.
Zuletzt von Malivone am So, 07/02/2016 - 02:21 bearbeitet
The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Deutsch

Eine Handvoll Reis

Weitere Übersetzungen von "Eine Handvoll Reis"
LaotischMalivone
Kommentare