Enjovher - ¡Kàmakon!

Advertisements
Kariña

¡Kàmakon!

Yjapokupe man, ajenery ’se wa,
Kïsetï’kai, ypina ’se wa,
¡Òtoko 'ne! nàna nijuwàse me,
Kympokako, yjuwàse me,
¡Atapoiko! ypina syja,
Ero wara roten kaje òwaine.
 
Von Enjovher am Fr, 11/11/2016 - 05:21 eingetragen
Zuletzt von Enjovher am Sa, 29/07/2017 - 04:37 bearbeitet
Eigener Kommentar:
  • En: Prohibited the total, partial or modification reproduction of this lyrics without a written permission and/or consent of the author.
  • Es: Prohibida la reproducción total, parcial o modificación de esta letra sin el permiso y/o consentimiento escrito del autor.

Enjovher® All Right Reserved. MMXVI©

Danke!

 

Advertisements
Video
Kommentare