Europa (Georgisch Übersetzung)

Georgisch Übersetzung

ევროპა

ჩემი გული შენთვის ძგერს ევროპა,
შენ ჩემი იმედი ხარ,
შენ მე დიდი ხნის წინ დამიპყარი,
მაგრამ არ მესმის შენი მმართველების,
 
ჩემი გული შენთვის ძგერს ევროპა,
შენ მე სიბნელიდან სინათლეში გამომიყვანე,
შენ მოგაქვს ხედვა რომელიც ადრე ისეთი დიდებული იყო,
რომელიც შეიძლება შესრულდეს მხოლოდ შენი შესრულებით
 
ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ წავაგოთ თუ ჩვენ ამას არ მოვიგებთ ჩვენთვის,
კარგი არაფერი მოხდება თუ ევროპა ნანგრევებად იქცევა
 
ჩემი გული შენთვის ძგერს ევროპა,
მე შენ ხილვებში გხედავ,
შენ ციხესიმაგრეს გეძახიან ევროპა
და ბევრი, იმდენი უკვე აქ იქნებოდა,
 
ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ წავაგოთ ...
 
მე მაქვს ხილვა მილიონებისთვის,
ბევრი ოცნება შენთვის,
უამრავ ვერსიებში,
ჩემს საკუთარს კი გონებით ვატარებ,
 
ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ წავაგოთ ...
 
The remarks are gladly accepted.
Von zaza77 am Di, 24/12/2013 - 15:33 eingetragen
Auf Anfrage von marinos25 hinzugefügt.
Kommentare des Autors:
Kommentare