• Eyal Golan

    עם ישראל חי

    10 Übersetzungen

Teilen
Font Size

עם ישראל חי Liedtext

בקרוב תזרח השמש
נדע ימים יפים מאלה
הלב נלחם בדאגות
כולם יחזרו הביתה
נחכה להם למטה
הלוואי נדע בשורות טובות
 
כי עם הנצח לעולם לא מפחד
אפילו כשקשה לראות
כולם ביחד אף אחד פה לא בודד
שישרפו המלחמות
 
עם ישראל חי
אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים
עם ישראל חי
בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות
 
ה קדוש ברוך הוא שומר עלינו
אז מי יכול עלינו
כי אין לנו עוד מדינה
תעשה שלום בנינו
שמור על ילדינו
כי לא אבדה האמונה
 
הו ארצי נחלתנו
לא תיפול כעת רוחנו
מסביב ברזל של חרבות
ויונה תפרוש כנפיים
התקווה בת שנות 2000
עוד נצא לשיר ברחובות
 
כי עם הנצח לעולם לא מפחד
אפילו שקשה לראות
כולם ביחד אף אחד פה לא בודד
נצא לשיר ברחובות
 

 

Übersetzungen von „עם ישראל חי (Am ...“
Transliteration #1, #2
Sammlungen mit "עם ישראל חי"
Bitte hilf mit, „עם ישראל חי“ zu übersetzen
Kommentare