Werbung

Fight (Tschechisch Übersetzung)

Englisch
Englisch
A A

Fight

[This song is dedicated to all the people, who fought and died in the name of freedom. Gone... but not forgotten.]
 
[Refrain]
Out of the shadows
Into the fray
We will fight we will fight
We will fight fight fight
For our freedom
For our kingdom
All for one and one for all! [x2]
 
Fly the flag of resistance
Rise and never retreat
Hold the banners to the sky
We will never die die.
 
One last tear for the fallen
Graves without a stone
Let them be our legacy
In this game of thrones.
 
[Refrain:]
 
Raise the blade in defiance
No pity, no fear, no remorse
We will stand in iron clad
Theres no turning back back.
 
Light the darkness with fire
Dont cry for all that is lost
Purge the hate and burn the fear
Let them pay with blood!
 
[Refrain:] [x2]
 
Von C75C75 am Mi, 16/06/2021 - 09:10 eingetragen
Tschechisch ÜbersetzungTschechisch
Align paragraphs

Boj

[Tato píseň je věnována všem lidem, kteří bojovali a zemřeli ve jménu svobody. Padli... ale ne v zapomnění.]
 
[Refrén]
Ze stínů
(vzhůru) do boje,
budeme bojovat, budeme bojovat,
budeme se bít, bít, bít
za naši svobodu,
za naše království,
všichni za jednoho a jeden za všechny! [x2]
 
Vyvěste vlajku odboje,
povstaňte a nikdy se nevzdejte,
vztyčte ty praporce,
my nezemřeme, nikdy nezemřeme.
 
Poslední slza pro padlé,
hroby bez náhrobku
nechť jsou naším dědictvím
v této hře o trůny.
 
[Refrén:]
 
Pozvedněte čepel ve vzdoru,
nesoucitit, nebát se, nelitovat,
postavíme se v železe plátovaní,
návratu možnost není.
 
Osvětlete tu temnotu ohněm,
nebrečte pro všechno to ztracené,
očistěte nenávist a spalte strach,
ať nám zaplatí svou krví!
 
[Refrén:] [x2]
 
Danke!
Von C75C75 am Mi, 16/06/2021 - 09:10 eingetragen
Kommentare des Autors:

my nezemřeme, nikdy nezemřeme! - nebo i: my nepadneme, nikdy ne úplně!

Warkings: Top 3
Kommentare
Read about music throughout history