Coworker trying to find a Polish Christmas song

2 posts / 0 new
Gast
Pending moderation

This is a song that I (coworker) learned in grade school when I was very young. the english translated lyrics went something like this

Oh on Christmas Morning
Mankind All rejoices
sounds from glorious heaven
come sweet angel voices
in a chorus sounding
through the world resounding
glory glory rings on high

Pardon this but I have no idea how to spell polish
bojanarahenja shishkashavasellle
radoundyo halluja radynyo ha nelly
fowwatobia fowwa
spiebazenya sow way
heyh colenda colenda

id appreciate it. thanks

Beigetreten: 14.12.2011

W Boże Narodzenie

W Boże Narodzenie wszystko się weseli,
Radują się ludzie, radują Anieli.
Chwała Tobie, chwała, śpiewa ziemia cała,
Hej kolęda, kolęda!

http://liturgicalcenter.org/?a=liturg&sub=hymns&id=563

greetings from Poland :-)

Neuen Kommentar schreiben