κοντούλα λεμονιά

10 posts / 0 new
Novice
Beigetreten: 28.01.2012
Pending moderation

Hi,
Could anyone help me in the translation of this traditional Greek song into English please?
Many thanks
Fusun Cicekoglu

Μωρή κοντούλα λεμονιά
Μωρή κοντού-, μωρή κοντούλα λεμονιά
με τα πολλά λεμό-, λεμόνια.
Βησσανιώτισσα
σε φίλησα κι αρρώστησα
και το γιατρό δεν φώναξα.
Πότε μικρή, πότε μικρή μεγάλωσες
κι έγινες για στεφά-, στεφάνι;
Βησσανιώτισσα...
Χαμήλωσε, χαμήλωσε τους κλώνους σου
να κόψω ένα λεμό-, λεμόνι.
Βησσανιώτισσα...
Για να το στί-, για να το στύψω, να το πιω
να μου διαβούν οι πό-, οι πόνοι.
Βησσανιώτισσα...

Moderator
Beigetreten: 29.08.2011

Hi,
my english is not so good, so I did make a request. Once someone has translated it, you can find it here. You need just a little more patience Wink smile

Moderator
Beigetreten: 29.08.2011

Ok, it's already ready, LT have a great community!!! Biggrin follow the link I gave you in the last message...

Novice
Beigetreten: 28.01.2012

Hi,
Thank you so much... For the perfect translation and for giving me the feeling of being a member of the great LT community.
This traditional song was the song his family and friend sang in Theo Angelopoulos’s funeral, which was held in Athens. He was my favorite director, therefore I wanted to learn the meaning of this song. Many thanks again...
fusun cicekoglu

Moderator
Beigetreten: 29.08.2011

Yes, yes, users Miley_Lovato are great in English, so is the LT community! So (not only because your nice words ;)) I welcome you here and I wish you a nice time. Will you translate some songs, too? It were nice... there' s much to do Regular smile

Novice
Beigetreten: 28.01.2012

Sure, with great pleasure... I'm ready to translate songs from English to Turkish whenever needed:) Many thanks again Regular smile

Moderator
Beigetreten: 29.08.2011

Great! Here are some songs especially for you then ;):

https://lyricstranslate.com/tr/requests?filter0=313&filter1=328

Good luck... Regular smile

Editor
Beigetreten: 24.10.2011

@marinos25 thank you very much for your good words

Moderator
Beigetreten: 29.08.2011

Miley, believe me, that was not a compliment Regular smile

Editor
Beigetreten: 24.10.2011

Regular smile :redface:

Neuen Kommentar schreiben