Petter - Inga Problem

2 posts / 0 new
Gast
Pending moderation

I really like Petter, but my Swedish isn't that good, especially with the slang. Could someone help me translate this?

Här finns ingenting att klaga på, likadant hela tiden hela dagen lång
Jag har ett, bra liv med en trygg inkomst, fin fru och familj, betalar riktig moms
Inget extra ordinärt eller överflöd, inte heller dekadent eller övergöd
Så, här finns ingenting att klaga på, med min hjärna på spel och den gnager på
Okej,jag vet vad jag vill men jag vill mycket mer,
vill inte sluta på tabletter för att hålla trycket ner,
ska jag släppa mina händer och allt jag byggde mer,
får en stroke när jag är 40 hur snyggt är det,
jag jobbar med det där, det är mitt handikapp,
vi får se hur långt det bär för jag hinner knappt,
det går galet snabbt på min klagosång,
för här finns ingenting att klaga på, så

Refräng:Veronica Maggio:
Är det så här det känns att va lycklig?
Det är inga problem
Är det så här det känns att va lycklig?
Det är inga problem, det är inga problem

Vers 2: Snook: Okej, nytt kapitel, flytta ut,
resultaten var lyxproblem som byttes ut,
rätt och slätt var flykten tur, inte rätt sätt för lyckorus
för min granne vill va som jag och jag som han,
i vasastan och den samma sak är sann,
välfärd kväver oss när vi behöver den när vi behöver
slåss svävar den över oss!

Vers 3: Veronica Maggio: Här finns ingenting att klaga på, jag vet..
Sen jag ordnat upp mitt liv finns inga fel ...
Tennistid och öppen spis, inget kaos, ingen kris
alla önskningar slår in, ändå saknas någonting

Refräng:
Är det så här det känns att va lycklig?
Det är inga problem
Är det så här det känns att va lycklig?
Det är inga problem, det är inga problem

Vers 4: Snook:Solen skiner idag men jag känner mig
blå som en vinter som väntat i 500 år,
våren är äntligen här men det värst av allt är att istället
så fäller jag en tår då undrar jag jag varför allt verkar
så bra jag har slitit och slutligen lyckas idag jag jag lever
min dröm på min barndomstid, det är inga problem med mitt lagomliv

Refräng:
Är det så här det känns att va lycklig?
Det är inga problem
Är det så här det känns att va lycklig?
Det är inga problem, det är inga problem X 2]

Gast

Hey Regular smile I will try to translate this for you, but I'm Norwegian, so I can't guarantee it will be perfect! here we go:

"Here is nothing to complain about, the same all the time all day long
I have a, good life with a steady income, nice wife and family, pay the right value added tax
Nothing extraordinary or abundance, but neither decadent or overgood
So, here is nothing to complain about, with my brain on the line and it's working
Okay, I know what I want but I want much more
don't wanna quit on tablets to hold the pressure down
should I free my hands and all that I've built
get a stroke when I'm 40 how cool is that
I'm working with that, it's my handicap
we'll see how far it goes before I find it scarcely
it goes wrong with my complaining-song
because here is nothing to complain about, so

Chorus: Veronica Maggio:

Is this how it feels to be happy?
That is no problem
Is this how it feels to be happy?
That is no problem, That is no problem

Verse 2: Snook:

Okay, new chapter, move out
the result was luxury problems that were substituted
as a matter of fact the escape was luck, not the right kind for euphoria
because my neighbour wants to be like me and I want to be like him
in Vasastan and the same case is true
welfare suffocates us when we need it
when we need to fight it floats over us!

Verse 3: Veronica Maggio:

Here is nothing to complain about, I know...
Since I got my life straight there's nothing wrong...
Tennis time and fireplace, no chaos, no crisis
All wishes comes true, something is missing still

Chorus:

Is this how it feels to be happy?
That is no problem
Is this how it feels to be happy?
That is no problem, That is no problem

Verse 4: Snook:

Sun shines today, but I feel blue like a winter that has waited for 500 years
spring is finnally here but the worst of all is one instead
so I shed a tear then I wonder why everything is hurting (or working?!)
it's good I have worked and succeded in the end today I I live
my dream of my childhood, there's no problem with my adequate life

Chorus:

Is this how it feels to be happy?
That is no problem
Is this how it feels to be happy?
That is no problem, That is no problem X 2]"

Hope this helps. If any Swedes want to correct my translation, don't be afraid to step forward Regular smile

Neuen Kommentar schreiben