Werbung

Gene (Englisch Übersetzung)

  • Künstler/in: Binz & Touliver
  • Lied: Gene
  • Übersetzungen: Englisch
  • play
    50 Millionen Songs
    auf Amazon Music
Vietnamesisch

Gene

Gu của em hông phải pop song
iTunes toàn là rap hông ( Binz)
Gu của em hông phải cao gót
Balenciaga triple S cùng zới anh áo phông
Gu của anh hông phải lấp lánh
Anh có thể đến zà đi như gió bây
Em hông phải dùng lời chắp cánh
Nói dối bị môi anh khoé ngay
Con trai như anh em hông thể phí
Hiếm, như Supreme ft Louis Vuitton
All black nhưng em zẫn để ý
Zì anh bước zào 1900 như là super star
Chắc anh tệ từ trong gene
Bạn em nói zương zấn zới anh hông nên
Em nói hông mở lòng cho một ai nửa
Nhưng sao em zẫn để anh ở trong em
 
Hông anh chứ ai
Đố em tìm được ai giống anh tứ 2
Nhắn tin zới mẹ
Hôm nay em hông zề, em off luôn thứ 2
Hông anh chứ ai
Đố em tìm được ai giống anh thứ 2
Nhắn tin cho bạn
Em đã fall in love zới boy midside
 
Ladies end gentleman, let me introduce to you, the brand new BT
Nyc anh phải bye hết
Nhìn xuyên như là mây mờ
Kể từ khi anh drop they said
Anh đã có thêm zài chục ngàn thằng hater
Touliver zẫn còn on the beat
Hông phải hỏi sao nhạc anh lại bay
Em ở đâu anh cũng hông cần biếc
Anh chỉ biếc đêm nay em ở đây
Hông biếc, trai Saigon giờ có cửa chưa
Hay em zứa mới mở chỉ một nửa thôi
Muốn mời em dùng bữa trưa
Nhưng em muốn biến anh thành bữa tối
3 câu thơ ông anh có được bố
Ziết zề gì anh zẫn chưa được xem
Nửa verse rap anh đã cưa được em
Thôi em hông dễ yêu, yea anh biếc điều đó
Nhưng cảm xúc zới anh, em nghĩ chính là nó
Thôi em hông dễ tin, yea anh biếc là khó
Tình yêu em hông cho ai, riêng anh thích là
Hold up
Nhưng anh tệ từ ở trong gene
Bạn em nói zương zấn zới anh hông nên
Em nói hông mở lòng cho một ai nửa
Nhưng sao em zẫn để anh ở trong em
 
Hông anh chứ ai
Đố em tìm được ai giống anh thứ 2
Nhắn tin zới mẹ
Hôm nay em hông zề, em off luôn thứ 2
Hông anh chứ ai
Đố em tìm được ai giống anh thứ 2
Nhắn tin cho bạn
Em đã fall in love zới boy midside
 
Von Bbtran1Bbtran1 am So, 21/07/2019 - 06:14 eingetragen
Englisch ÜbersetzungEnglisch
Align paragraphs
A A

Gene

Your style isn't pop song
iTunes is all rap
Your taste is not high heels
Balenciaga triple S with T-shirt
My taste is not sparkling
I can come and go like the wind
You don't have to use wings
Telling lies with my lips locked immediately
Boys like me, you can't skip
Rare, like Supreme ft Louis Vuitton
All black, but you still notice
Because I entered 1900 as a super star
I'm sure I'm bad from the gene
Your friends say don't get close to me
You said your not opening your heart to anyone
But why do you still let me stay inside you
 
Who else but me
I guess you find someone who looks like the 2nd me
Text your mom
Your not coming today, your off Monday
Who else but me
I guess you find someone who looks like the 2nd me
Send a message for your friend
You fell in love with boy midside
 
Ladies and gentleman, let me introduce to you, the brand new BT
Nyc I gotta say bye
Look through as translucent clouds
Since I drop they said
I have added a few tens of thousands of hater guys
Touliver is still on the beat
Not asking why my music is flying
I don't need to know where you are
I only know your here tonight
Don't know, Saigon guy's now has a door
Or you only opened half
I want to invite you to have lunch
But you want to make me into dinner
3 verses my grandfather had
Write about what I have not seen yet
Half verse rap, you saw me
You don't fall in love easily, yea I know that
But feelings for me, you think it is
Your not easy to believe, yea I know it's hard
Your love for no one, I like it
Hold up
But I'm bad from the gene
Your friends say don't get close to me
You said your not opening your heart to anyone
But why do you still let me stay inside you
 
Who else but me
I guess you find someone who looks like the 2nd me
Text your mom
Your not coming today, your off Monday
Who else but me
I guess you find someone who looks like the 2nd me
Send a message for your friend
You fell in love with boy midside
 
Von Bbtran1Bbtran1 am So, 21/07/2019 - 20:01 eingetragen
Weitere Übersetzungen von „Gene"“
Englisch Bbtran1
Kommentare