Werbung

Hello (Kurdisch (Sorani) Übersetzung)

Kurdisch (Sorani) ÜbersetzungKurdisch (Sorani)
A A

Çonî

Versionen : #1#2#3
Çonî , ewe mnim
Demewê bzanim paş ew hemû salle
Detewê yektir bbînîn ?
Ta be hemû ştêk dabçînewe
Dellên kat hemû ştêk sarrêjdekat
Bellam min zor hest besarrêjî nakem
 
Çonî , detwanî gwêbîstim bî ?
Min le kalîfornyam , derbarey ewey ke pêştir heman bû bîrdekemewe
Katêk genctir û azad bûyn
Bîrm çû ke hestman çon bû pêş ewey beyektir aşnabîn
 
Êsta cyawazî zor lenêwanman heye
Û yek mîlyon mîle
 
Çonî le layekî trewe
Min pêwîste hezar car peywendît pêwebkem
Ta pêt bllêm bbure , bo herkarêk ke encamim dawe
Bellam katêk peywendît pêwedekem hergîz pê naçêt le mall bî
 
Çonî , le bêganeyekewe
Belayenî kemewe detwanim bllêm hewllimda pêt bllêm
Bbure , bo rencandinî dillt
Bellam îdî gring nye , dyare ke îdî zor azart nadat
 
Çonî , hallt çone ?
Ewe zor nmuneyye bo min ke derbarey xom qsebkem
Bbure , hîwadarm hall baş bê
Aya hewllit dawe em şaroçkeye cê bêllî
Lew şwêne hîç ştêk rûy nedawe ?
 
Ewe şarawe nye
Herdukman xerîke le kat radekeyn
 
Çonî le layekî trewe
Min pêwîste hezar car peywendît pêwebkem
Ta pêt bllêm bbure , bo herkarêk ke encamim dawe
Bellam katêk peywendît pêwedekem hergîz pê naçêt le mall bî
 
Çonî , le bêganeyekewe
Belayenî kemewe detwanim bllêm hewllimda pêt bllêm
Bbure , bo rencandinî dillt
Bellam îdî gring nye , dyare ke îdî zor azart nadat
 
Oh , çîtir
Oh , çîtir
Oh , çîtir
Çîtir
 
Çonî le layekî trewe
Min pêwîste hezar car peywendît pêwebkem
Ta pêt bllêm bbure , bo herkarêk ke encamim dawe
Bellam katêk peywendît pêwedekem hergîz pê naçêt le mall bî
 
Çonî , le bêganeyekewe
Belayenî kemewe detwanim bllêm hewllimda pêt bllêm
Bbure , bo rencandinî dillt
Bellam îdî gring nye , dyare ke îdî zor azart nadat
 
" Love is wise , Hate is foolish ".~ B. Russell ~
Von Pedro QMPedro QM am Di, 03/11/2015 - 19:09 eingetragen
Danke!Du kannst dem Ersteller danken, indem du auf diesen Button klickst.
1 Mal gedankt
EnglischEnglisch

Hello

Weitere Übersetzungen von „Hello"“
Finnisch Guest
Kurdisch (Sorani) Pedro QM
Kommentare