Werbung

Hey Hey, My My (Into the Black) (Vietnamesisch Übersetzung)

  • Künstler/in: Neil Young
  • Auch performt von: Oasis, Negative (Finland)
  • Lied: Hey Hey, My My (Into the Black) 10 Übersetzungen
  • Übersetzungen: Deutsch, Französisch, Griechisch #1, #2, Italienisch, Kroatisch, Russisch #1, #2, Türkisch, Vietnamesisch
  • play
    50 Millionen Songs
    auf Amazon Music
Englisch

Hey Hey, My My (Into the Black)

My my, hey hey
Rock and roll is here to stay
It's better to burn out than to fade away
My my, hey hey
 
Out of the blue and into the black
They give you this, but you pay for that
And once you're gone, you can never come back
When you're out of the blue and into the black
 
The king is gone but he's not forgotten
This is the story of Johnny Rotten
It's better to burn out than it is to rust
The king is gone but he's not forgotten
 
My my, hey hey
Rock and roll is here to stay
 
Hey hey, my my
Rock and roll can never die
There's more to the picture τhan meets the eye
Hey hey, my my
 
Hey hey, my my
Rock and roll can never die x2
 
Von evfokasevfokas am Do, 19/07/2012 - 15:21 eingetragen
Zuletzt von FaryFary am Sa, 21/04/2018 - 09:41 bearbeitet
Eigener Kommentar:
Vietnamesisch ÜbersetzungVietnamesisch
Align paragraphs
A A

Hey Hey My My (Chìm Vào Bóng Tối)

My my, hey hey
Rock and roll đến nơi này để ở lại
Thà bùng cháy còn hơn bị phai mờ dần đi
My my, hey hey
 
Ra khỏi hư không và chìm vào bóng tối
Họ trao cậu cái này, nhưng cậu trả giá cho cái kia
Và một khi cậu đi, cậu có thể không bao giờ trở về
Khi cậu hiện ra từ hư không và chìm vào bóng tối
 
Đức vua đã mất nhưng ngài sẽ không bao giờ bị lãng quên
Đây là câu chuyện của Johnny Rotten
Thà bùng cháy còn hơn bị rỉ sét
Đức vua đã mất nhưng ngài sẽ không bao giờ bị lãng quên
 
My my, hey hey
Rock and roll đến nơi này để ở lại
 
Hey hey, my my
Rock and roll không bao giờ chết
Có nhiều hơn những thứ mắt thường có thể nhìn thấy được
Hey hey, my my
 
Hey hey, my my
Rock and roll không bao giờ chết x2
 
Von NắngNắng am Mo, 21/12/2015 - 20:27 eingetragen
Zuletzt von NắngNắng am Do, 05/05/2016 - 08:52 bearbeitet
Kommentare des Autors:

"Ra khỏi màu xanh và chìm vào màu đen"
Hey hey, my my

Sammlungen mit "Hey Hey, My My (Into..."
Idiome in „Hey Hey, My My (Into...“
Kommentare