Adele - Hiding My Heart (Mazedonisch Übersetzung)

Mazedonisch Übersetzung

Криејќи си го срцето

Вака течеше приказната
Случајно се запознав со некој
Кој ме воодушеви
Кој ме воодушеви
 
Се случи во моите најмрачни денови
Кога ми ја зема тагата, кога ми ја зема болката
И ги закопа далеку, ги закопа далеку
 
Посакувам да можев да легнам покрај тебе
Кога денот ќе заврши
И да се разбудам со твоето лице спроти утринското сонце
Но како сè што некогаш сум знаела
И ти ќе исчезнеш еден ден
Така ќе го поминам сиот живот криејќи си го срцето
 
Те одвезов на железничката станицата
И те бакнав на врвот на главата
Те гледав како мавташ
Те гледав како мавташ
Потоа си отидов дома кај моите облакодери
Неонски светла и хартии на исчекување
Коишто ги нарекувам дом
Ги нарекувам дом
 
Посакувам да можев да легнам покрај тебе
Кога денот ќе заврши
И да се разбудам со твоето лице спроти утринското сонце
Но како сè што некогаш сум знаела
И ти ќе исчезнеш еден ден
Така ќе го поминам сиот живот криејќи си го срцето
 
Се разбудив со тежина во срцето
Се враќам таму од каде што почнав
Утринскиот дожд
Утринскиот дожд
Иако посакувам да си тука
Истиот стар пат кој ме донесе овде
Ме повикува дома
Ме повикува дома
 
Посакувам да можев да легнам покрај тебе
Кога денот ќе заврши
И да се разбудам со твоето лице спроти утринското сонце
Но како сè што некогаш сум знаела
И ти ќе исчезнеш еден ден
Така ќе го поминам сиот живот криејќи си го срцето
И не можам да го поминам сиот живот криејќи си го срцето
 
Von ivank23 am Sa, 16/06/2012 - 20:54 eingetragen
Englisch

Hiding My Heart

Kommentare