Hillsong Church - Hosanna (Tagalog (Dialekte) Übersetzung)

Englisch

Hosanna

I see the king of glory
Coming on the clouds with fire
The whole earth shakes
The whole earth shakes
 
Yeeeah
 
I see his love and mercy
Washing over all our sin
The people sing
The people sing
 
[Chorus]
Hosanna
Hosanna
Hosanna in the highest [x2]
 
I see a generation
Rising up to take their place
With selfless faith
With selfless faith
 
I see a near revival
Stirring as we pray and seek
We're on our knees
We're on our knees
 
[Chorus]
 
Heal my heart and make it clean
Open up my eyes to the things unseen
Show me how to love like you have loved me
 
Break my heart from what breaks yours
Everything I am for your kingdoms cause
As I go from nothing to
Eternity
 
[Chorus x2]
 
Hosanna in the highest
 
Von pearly am Di, 20/10/2009 - 14:49 eingetragen
Zuletzt von SaintMark am Do, 16/03/2017 - 18:02 bearbeitet
Align paragraphs
Tagalog (Dialekte) Übersetzung

Hosana

Nakita ko ang hari
Sa ulap na nagliliyab
Ang mudo'y nanginginig
 
Nakita ko ang pag ibig
Awang nagwalang sala
Umaawit ang tanan
 
KORO;
Hosana(3x) sa Kataasan
 
Nakita ko ang lahi
Sagana sa mga bagay
Ng walang alinlangan
 
Nakita ko ang paggising
Sa pananalangin
Sa palad Mo (3x)
 
BRIDGE:
Baguhin Mo ang puso ko
Idilat ang mata sa mga bagay
Kung pa'no Mo inibig ang sarili ko
 
Linisin Mo ang puso ko
Ialay ang lahat sa kaharian Mo
Mula ngayon hanggang sa magpakaylan man
 
Von uzziel_g@yahoo.com am Do, 11/08/2011 - 11:50 eingetragen
Kommentare