Werbung

Hrista Lupci - Armani cu ghini

  • Künstler/in: Hrista Lupci
  • Gastmusiker: Pindu, Steaua di vreari
  • Anfragen: Rumänisch
Aromunisch
A A

Armani cu ghini

Cu ochii vatra cutucini
Me'ai angaldzata ahanti ori
Di ni'ai adrata dzali iermi
Di naima marli sarbatori
Di ni'ai adrata dzali iermi
Di naima marli sarbatori
 
Armani cu ghini vruta mea
Cum poati bana s`na da minti
De'auatsi sh'ninti stim ca tut,
Iasti napoi tsiva dit minti
Iasti napoi tsiva dit minti.
 
Cu manili a tali hrisusiti
Cum li tritseai pisti a mea frumti
Cu manili tuti li umpleai
Di ni'armaneam fara di minti
Cu manili tuti li umpleai
Di ni'armaneam fara di minti
 
Armani cu ghini vruta mea
Cum poati bana s`na da minti
De'auatsi sh'ninti stim ca tut,
Iasti napoi tsiva dit minti
Iasti napoi tsiva dit minti.
 
Cu gura ta tsi dultsi zboara
Ni'ai dzasa tu'ahanti sihats
Chirolu tuti li aspardzi
Tsi caldza fum ca him arats
Chirolu tuti li aspardzi
Tsi caldza fum ca him arats
 
Armani cu ghini vruta mea
Cum poati bana s'na da minti
De'auatsi sh'ninti stim ca tut,
Iasti napoi tsiva dit minti
Iasti napoi tsiva dit minti.
 
Cu ochii vatra cutucini
Me'ai angaldzata ahanti ori
Di ni'ai adrata dzali iermi
Di naima marli sarbatori
Di ni'ai adrata dzali iermi
Di naima marli sarbatori
 
Armani cu ghini vruta mea
Cum poati bana s`na da minti
De'auatsi sh'ninti stim ca tut,
Iasti napoi tsiva dit minti
Iasti napoi tsiva dit minti.
 
Von adysanuadysanu am Mo, 26/05/2014 - 02:27 eingetragen
Zuletzt von adysanuadysanu am Mi, 22/10/2014 - 03:36 bearbeitet
Danke!Du kannst dem Ersteller danken, indem du auf diesen Button klickst.
1 Mal gedankt

 

Werbung
Video
Hrista Lupci: Top 3
Bitte hilf mit, „Armani cu ghini“ zu übersetzen
Kommentare