Bạo phát bạo tàn

Von For Debut am Mo, 19/07/2021 - 03:41 eingetragen

Bedeutungen von „Bạo phát bạo tàn“

Englisch

The fortune of one who gets rich too quickly will fail too quickly
(Nói về thời vận, hễ phát đạt vội, thì tàn bại cũng vội)

Erklärt von For DebutFor Debut am Mo, 19/07/2021 - 03:41
Erklärt von For DebutFor Debut