Cây nhà lá vườn

Von For Debut am Mo, 19/07/2021 - 04:15 eingetragen

Bedeutungen von „Cây nhà lá vườn“

Englisch

It means fruit, which means ready-to-eat garden foods that don't cost money to buy.
(Ý nói về trái cây, nghĩa là vật ăn sẳn chẳng tốn tiền mua)

Erklärt von For DebutFor Debut am Mo, 19/07/2021 - 04:15
Erklärt von For DebutFor Debut