Ăn chưa no, lo chưa tới

Von For Debut am Mo, 19/07/2021 - 02:34 eingetragen

Bedeutungen von „Ăn chưa no, lo chưa tới“

Englisch

Be childish, there is a lack of understanding
(Hãy còn thiểu trí)

Erklärt von For DebutFor Debut am Mo, 19/07/2021 - 02:34
Erklärt von For DebutFor Debut